Aktualności

BIAŁA SZKOŁA - PROMETÓWKA


KONFERENCJĘ SZKOLENIOWĄ DLA RODZICÓW, NAUCZYCIELI PT. "UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI"


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI

15 września to Międzynarodowy Dzień Kropki - święto kreatywności, odwagi i zabawy. Nauczyciele, bibliotekarze, pracownicy instytucji kultury na całym świecie organizują tego dnia wiele...

HARMONOGRAM WYDAWANIA OBIADÓW SZKOLNYCH KLAS 4-8


OBIADY

Ze względu na nieprzewidzianą awarię na obiady zapraszamy od czwartku 5 września.

PLAN LEKCJI

Aktualny plan lekcji znajduje się w zakładce Uczniowie. 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Rozpoczęcie roku dla poszczególnych oddziałów:
  • klasy 8 i 7 - ul. Sikorskiego 20, godz. 8.00
  • klasy 6 i 5 (g - m) - ul. Szkolna 14, godz. 9.00
  • klasy 4 i 5 (a- f) - ul. Sikorskiego 20, godz.10.00
  • klasy 3 - ul. Szkolna 14, godz. 11.00
  • klasy 2 - ul. Sikorskiego 20, godz.12.00
  • klasy 1, 0 - ul. Szkolna 14, godz. 13.00
Rodzice zainteresowani korzystaniem ze świetlicy lub obiadów szkolnych proszeni są o wypełnienie deklaracji dostępnych na stronie internetowej szkoły i dostarczenie ich w wersji papierowej do placówki w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS 0 - 8 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Podręczniki do Religii uczniowie zakupują we własnym zakresie.

Pozostałe podręczniki uczniowie otrzymają na początku roku szkolnego od wychowawców.

WYPRAWKA I PODRĘCZNIKI DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 - szczegóły


WYPRAWKA UCZNIA KLASY 1 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 - szczegóły


STYPENDIA

Szanowni Uczniowie, 
Stypendia za wyniki w nauce za rok szkolny 2018/2019 zostały przyznane uczniom, którzy osiągnęli średnią ocen końcoworocznych od 5,31 do 6,00 oraz posiadają ocenę z zachowania co najmniej dobrą.

Stypendia sportowe otrzymają uczniowie, którzy uzyskali minimum III miejsce w zawodach międzyszkolnych na szczeblu powiatowym (konkurencje indywidualne) bądź byli członkiem zespołu, który zajął miejsce od I do V w zawodach międzyszkolnych na szczeblu międzypowiatowym lub wojewódzkim oraz posiadają zachowanie co najmniej dobre.

Wypłata stypendium od dnia 02.07.do 05.07.2019 r. w sekretariacie szkoły.
Dyrektor szkoły
Dariusz Nowak

PRACA SEKRETARIATU

Informujemy, że w okresie wakacyjnym sekretariat szkolny przyjmuje interesantów w godz. 9:00-14:00