Aktualności‎ > ‎Archiwum‎ > ‎2015/2016‎ > ‎

Chcemy poznać potrzeby dzieci z rodzinami w Piasecznie- włącz się!

Prowadzone są badania dotyczące potrzeb dzieci z rodzinami w naszym mieście i gminie. Zależy nam na Państwa opinii,
bo uważamy, że dobre warunki opieki, rozwoju i edukacji małych dzieci przekładają się na lepsze życie nas wszystkich.
W związku z tym będziemy Państwu bardzo wdzięczni za wypełnienie ankiety (ankieta jest anonimowa).

Na odpowiedzi czekamy do 20 listopada 2015 roku. Na podstawie Państwa odpowiedzi opracowana zostanie “Diagnoza problemów i potrzeb małych dzieci” przedstawiająca sytuację na dziś i rekomendująca zmiany w przyszłości. W grudniu 2015 wyniki “Diagnozy” zostaną zaprezentowane mieszkańcom i władzom Piaseczna. Diagnozę prowadzi zespół roboczy składający się z przedstawicielek instytucji i organizacji działających w Mieście i Gminie Piaseczno we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Fundacją Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego oraz Federacją Partnerstwo na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci, ze wsparciem Programu FIO.