Aktualności‎ > ‎Archiwum‎ > ‎2015/2016‎ > ‎

SPRAWOZDANIE Z „WARSZTATÓW PIERWSZEJ POMOCY”

W dniach 29.02 – 4.03.2016 odbyły się w naszej szkole „Warsztaty Pierwszej Pomocy” dla uczniów klas VI – tych.
W zajęciach wzięło udział 190 uczniów.

Celem warsztatów było nabycie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania
w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Warsztaty poprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego: Urszula Hoffman, Magdalena Dudek, Alicja Pilipczuk, Dariusz Rokicki.

Po krótkiej pogadance wstępnej, uczniowie dowiedzieli się, że pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia. Dowiedzieli się również, jak postępować
w przypadku omdlenia, zadławienia, ataku epilepsji, krwotoku z nosa, oparzenia, złamania i urazu stawów, wstrząśnienia mózgu oraz urazach głowy i kręgosłupa.

Wychowankowie ćwiczyli pod opieką nauczycieli: ocenę stanu poszkodowanego, jak skutecznie wezwać pomoc, zastosowanie pozycji bocznej bezpiecznej (ustalonej) oraz jak postępować przy zatrzymaniu oddechu i krążenia (resuscytacja krążeniowo – oddechowa).

Uczniowie z wielkim zapałem i zaangażowaniem brali udział w warsztatach. Zajęcia uświadomiły im, jak istotne korzyści płyną z posiadania umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom potrzebującym.