Aktualności‎ > ‎Archiwum‎ > ‎2016/2017‎ > ‎

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI

Z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji (16 listopada) oraz Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka (20 listopada) w naszej szkole zorganizowany został konkurs plastyczny.

Tematyka konkursu dotyczyła dwóch bardzo ważnych spraw. Z jednej strony dotykała zagadnień związanych z przeciwdziałaniem pogłębiających się zjawisk nietolerancji, przemocy, rasizmu, dyskryminacji mniejszości narodowej, z drugiej zaś przestrzegania przez wszystkich ludzi na całym świecie praw dzieci, w taki sposób, aby zapewnić im życie w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia, w warunkach pozwalających na prawidłowy rozwój fizyczny, moralny i społeczny.

Konkurs miał na celu stworzenie uczniom możliwości wyrażenia za pomocą środków plastycznych swoich przeżyć i emocji związanych z respektowaniem praw dziecka, integracją, tolerancją i akceptacją siebie nawzajem, kształtowanie poprzez działalność plastyczną osobowości dziecka otwartej na drugiego człowieka.

16 listopada jury w składzie: pani Marzena Jarząbek – Witkowska, pani Marta Pycka, pani Kamila Marchwka wybrało zwycięskie prace.


MIEJSCE 1
KACPER BŁASZCZAK , klasa 3d


MIEJSCE 2
PAN ZE YUAN, klasa 1d


MIEJSCE 3
MACIEJ KRÓL, klasa 1a


Laureatom serdecznie Gratulujemy a wszystkim dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie.

Organizator: Kamila Marchewka
Comments