Aktualności‎ > ‎Archiwum‎ > ‎2017/2018‎ > ‎

REGULAMIN AKCJI LATO W MIEŚCIE ORGANIZOWANEJ DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W PIASECZNIE W DNIACH 25.06.2018 - 06.07.2018

1. Opieką zostają objęci uczniowie SP5, klas 1-3.

2. Zajęcia odbywać się będą w budynku szkoły przy ulicy Orężnej 3b.

3. Zgłoszenie dziecka odbywa się poprzez złożenie w sekretariacie szkoły przy ulicy Szkolnej 14 pisemnej deklaracji uczestnictwa w dniach 10-23 maja 2018 r.

4. O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń i w następnej kolejności dokonanie wpłaty za posiłki.

5. Odpłatność za posiłki (śniadanie i obiad) wynosi 8.00 zł za dzień pobytu i nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności
dziecka.

6. Zapisy dokonywane są na cały turnus lub wybrany tydzień.

7. Dzieci objęte zostaną opieką wychowawczą w godzinach 7.30-16.30.

8. Odbiór dzieci może nastąpić tylko przez upoważnione osoby.

9. Dzieci podzielone zostaną na stałe grupy wiekowe( max. 15 dzieci w grupie) i pozostaną pod opieką jednego wychowawcy.

10. W czasie wypoczynku dzieci uczestniczyć będą w zorganizowanych zajęciach, podczas których realizowany będzie
program profilaktyczny.