Aktualności‎ > ‎

NABÓR WNIOSKÓW NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA DZIECI Z TERENÓW PO PGR-ACH

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem sprzętu komputerowego dla swojego dziecka (dotyczy również uczniów pełnoletnich), które spełnia wszystkie kryteria określone w oświadczeniu (Załącznik 7 lub 8): (zamieszkuje miejscowość gdzie niegdyś funkcjonowało PGR, jest członkiem rodziny byłych pracowników PGR) - wypełnij oświadczenie weź udział w konkursie grantowym Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

W ramach projektu może zostać sfinansowany zakup sprzętu (komputer stacjonarny/ laptop lub tablet) oraz dostęp do Internetu.

Zainteresowane i uprawnione osoby składają następujące dokumenty:
1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
2. Załącznik 7 (wypełnia rodzic/opiekun prawny w przypadku osoby niepełnoletniej) 
3. Załącznik 8 (wypełnia pełnoletni uczeń, którego dotyczy oświadczenie)
4. Oświadczenie o wyborze sprzętu i możliwości zapewnienia usług dostępu do internetu.

Termin składania dokumentów:
Oświadczenia dotyczące uzyskania wsparcia z nowego programu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych będzie można składać w Szkole Podstawowej do dnia 22.10.2021r.
Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

o Informacji udziela:
szkoła do której zainteresowany będzie składał dokumenty oraz Gmina Piaseczno nr tel. 22 756 20 08.