Harmonogram przejazdów

Harmonogram przejazdów autokaru

Na trasie GOSiR- Orężna 3b

       I.         I KURS

Miejsce zbiórki: GOSiR- wejście główne (hall)

7:00 - zbiórka i sprawdzenie listy 

7:10 – odjazd w kierunku szkoły

Autokar nr 1- opiekunowie: G. Klarecka- Szydziak, A. Dymek, E. Duch

Autokar nr 2- opiekunowie: A. Klimek, A. Krywińska, A. Wieczorek

W porannym kursie opiekunowie nie zmieniają się.

Na czas nieobecności p. Krywińskiej opiekę przejmuje p. Filipowska.

 W autokarze nr 1 jadą uczniowie z klas: 2m, 2d, 2j, 2f, 2l, 2e, 2h, 2c

W autokarze nr 2 jadą uczniowie z klas: 2g, 2k, 2i


II KURS

     II.        Powrót dzieci uczących się rano  (jeden autokar)

Miejsce zbiórki: Szkoła ul. Orężna 3b

Wyjazd 12:40

Odbiór dzieci – ok. 13:00 GOSiR- wejście główne (hall)

Opiekunowie w autokarze:

Poniedziałek 19.12.2016 -  A. Klimek, A. Dymek

Wtorek 20.12.2016 - E. Duch, G. Klarecka- Szydziak

Środa 21.12.2016 – A. Wieczorek, A. Klimek

Odbiór dzieci u opiekunów, po podpisaniu listy odbioru. Obowiązują upoważnienia takie jak u wychowawcy klasy. 


  III.           III KURS

Godzina 10:30

Miejsce zbiórki: GOSiR (wejście główne- hall)

Sprawdzenie listy

Wyjazd w kierunku szkoły.

Opiekunowie w autokarze:

Poniedziałek 19.12.2016 –  A. Kowalska, M. Olędzka

Wtorek 20.12.2016 – M. Rządkowska, A. Agacińska

Środa 21.12.2016 – A. Kowalska, M. Olędzka

Przyjazd do szkoły ok. 11:00

 

  IV.            IV KURS

Godzina 16:30 – wyjazd dzieci ze szkoły ul Orężna 3b

Przyjazd na miejsce – GOSiR (wejście główne- hall) ok. 17:00

Odbiór dzieci przez upoważnione osoby zgodnie z informacją obowiązującą w dokumentach wychowawcy klasy.

Opiekunowie w autokarze:

Poniedziałek 19.12.2016 – A. Kowalska, M. Olędzka

Wtorek 20.12.2016 – M. Rządkowska, A. Agacińska

Środa 21.12.2016 – A. Kowalska, M. Olędzka

Podkreśleniem zaznaczono nazwisko opiekuna sprawdzającego listę w autokarze.

Bardzo prosimy o punktualność!

Harmonogram został przygotowany na czas zamknięcia przejazdu kolejowego.

 Nie ulegają zmiany kursów.

Zmieniać się będą tylko opiekunowie z kursów II, III, IV.

Comments