Klasy‎ > ‎2015/2016‎ > ‎Klasa 1D‎ > ‎

Post bez tytułu

opublikowane: 20 wrz 2015, 11:25 przez Aneta Kowalska

Dzwonki

 LekcjaWersja "A"  Wersja "B"
 1. 7.45 – 8.307.45 – 8.15
 2. 8.35 – 9.20 8.20 – 8.50
 3. 9.25 – 10.10 8.55 – 9.25
 4. 10.20 – 11.05 9.30 – 10.00
 5. 11.15 – 12.00 10.05 – 10.35
 6. 12.20 – 13.05 10.40 – 11.10
 7. 13.25 – 14.10 11.15 – 11.45
 8. 14.20 – 15.05 11.50 – 12.20
 9. 15.15 – 16.00 12.25 – 12.55
 10. 16.05 – 16.50 13.00 – 13.30
 11. 16.55 – 17.40 13.35 – 14.05PLAN LEKCJI DLA KLASY I (sala nr      piętro        

Lp.

Czas trwania lekcji

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1.

7.45 – 8.30

zaj. kom

ew

wf

ew

ew

2.

8.35 – 9.20

ew

rel

ew

ew

ew

3.

9.25– 10.10

ew

e.plas

ew

e.muz

w-f

4.

10.20- 11.05

j.ang

ew

j.ang

 rel

-ew

5.

11.15- 12.00

w-f

ew

ZDW

 

KORE/ MUZ

6.

12.20- 13.05

KMO

SR

KMG

-

SPORTOWE

7.

13.25- 14.10

INF

 

AUJ

-

PLAST

8.

14.20- 15.05


-

-

-

-

9.

15.15- 16.00


-

-

-

-

ew - edukacja wczesnoszkolna, Z.z k.- zajęcia z komputerem (sala nr46), w-f –wychowanie fizyczne

 

W szkole obowiązuje system bezdzwonkowy. OBIADY W KLASIE 1 D

poniedziałek - 11.20-11.40

wtorek-12.20-11.40

środa- 10.50-11.05

czwartek-11.05-11.20

piątek - 10.50-11.05


ZAJĘCIA DODATKOWE

 LP Imię i nazwisko nauczyciela
 Zajęcia dodatkoweCzas i miejsce realizacji
 1. Anna Agacińska
 Kółko Małego Odkrywcy (KMO)
 poniedziałek, 12:20 - 13:05
 sala O7
 2.Marta Cieślak
 korektywa poniedziałek 13:25 - 14:10
 sala O1
 3.
 Elżbieta Duch
Kółko informatyczne
 poniedziałek 13:25 - 14:10
 sala O7
 4. Małgorzata Rządkowska
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
dla klasy I L
 wtorek 11:15 - 12:00
 sala O5
 5. Marzena Olędzka
Sprawne Rączki (SR)
 wtorek 12:20 - 13:05
 sala O7
 6. Małgorzata RządkowskaKółko Małego Gracza (KMG)
 środa 12:20 - 13:05
 sala O7
 7. Agata Cholewa
Akademia Uczniów Jezusa (AUJ)
 środa 13:25 - 14:10
 sala O7
 8. Aneta Kowalska
Kółko muzyczne
 piątek 11:15 - 12:00
 sala
 9. Marta Cieślak
Kółko sportowe
 piątek 12:20 - 13:05
 salaOsg
 10.Zuzanna Pryć-ZiółkowskaKółko plastyczne 
 piątek 13:25 - 14:10
 salaO7
 11. Marta Pycka
 Logopedia   terminy podane przez specjalistę
 12. Iwona Mazur
 Kółko języka angielskiego
      wtorek 10:20 - 11:05 sala O1 lub czwartek 13:25 - 14:10

Kalendarz roku szkolnego

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2015 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2015 r.
3. Ferie zimowe: 1 lutego – 14 lutego 2016 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna: 24 marca - 29 marca 2016 r.
5. Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej: 5 kwietnia 2016 r.
6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 24 czerwca 2016 r.
7. Ferie letnie: 27 czerwca - 31 sierpnia 2016r.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
14 października 2015 r.( dla kl. 1 Ślubowanie),
4 i 5 stycznia 2016 r.,
5 kwietnia 2016 r.,
2 maja 2016 r.,
27 maja 2016 r.

Zebranie rodziców

Zebranie rodziców klasy 1 D odbędzie się 22 września 2015 o godzinie 18:00 w sali nr 2. Zapraszam.


Legitymacja szkolna

Proszę o przyniesienie zdjęcia dziecka do legitymacji szkolnej do 29 września br. Należy podać na drugiej stronie zdjęcia następujące informacje: imię, nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres zamieszkania oraz PESEL dziecka.


Ubezpieczenie, Rada Rodziców - wpłaty

W roku szkolnym 2015/2016 ustalona została dobrowolna wpłata na konto Rady Rodziców w wysokości 70 zł.
Za kolejne dziecko w rodzinie (rodzeństwo) 30 zł.

Wpłaty można dokonywać również na konto bankowe - nr konta Banku Spółdzielczego w Piasecznie
63 8002 0004 0039 1560 3024 0001 lub bezpośrednio w placówce banku.

W tytule wpłaty należy umieścić dopisek - ,,darowizna'' oraz  podać: imię, nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza dziecko.

Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu, możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjnić proces nauczania naszych dzieci, dlatego zachęcam Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w naszej działalności.

Składaka na ubezpieczenie (Towarzystwo Ubezpieczeniowe Compensa) 39,00 zł – termin płatności 15.10.2015r.
Rada Rodziców   
                                                                                   Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie 


Konkurs przyrodniczy


Konkurs powiatowy dla uczniów klas 1-3 „Drzewa – zielone skarby przyrody”

Organizator: Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku

Uczniowie samodzielnie wykonują pracę plastyczną, w której przedstawiają znaczenie drzew dla człowieka i przyrody.

Format: A4 techniką dowolną

Termin składania prac do wychowawcy: 23 września 2015 r.

Ocenie podlegają: zgodność z tematem, samodzielność wykonania pracy, kreatywność, walory artystyczne.

Zostanie wybranych 5 najlepszych prac, które zostaną przesłane do Organizatora.
Finał konkursu: październik 2015 r.


Bezpłatne Dożywianie

Szanowni Rodzice

Osoby zainteresowane bezpłatnym dożywianiem dziecka na terenie szkoły (bezpłatne obiady dla ucznia) są proszone o kontakt z pedagogiem szkolnym do dnia 15 września 2015 r. w celu złożenia wniosku o refundacją obiadów..

Pomoc świadczona jest rodzinom, które łącznie spełniają następujące kryteria:
   - zamieszkują teren gminy Piaseczno
   - w rodzinie występuje problem alkoholowy/narkomania

Informacja i wnioski dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce Specjaliści - Ogłoszenia.
Comments