Klasy‎ > ‎2015/2016‎ > ‎Klasa 1F‎ > ‎

Post bez tytułu

opublikowane: 20 wrz 2015, 11:36 przez Marzena Olędzka   [ zaktualizowane 20 wrz 2015, 12:46 ]
Plan lekcji w klasie 1F, sala 3 wychowawca Marzena Olędzka

 Lp. godz. zajęć poniedziałek  wtorek środa czwartek piątek
 1. 7.45-8.30 e. w. religia e. w. e. w. e. plastyczna
 2. 8.35-9.20 e.w z. kom. e. w. e. w. wf
 3. 9.25-10.10 j. ang. e. w. j. ang. wf e. w.
 4.10.20-11.05 e.muzyczna e. w. e. w. e. w. e. w.
 5.11.15-12.00  korektywa wf zdw s.3  religia
 6.12.20-13.05  KMO s.7 SR s. 7 KMG s.7  k.sportowe
 7.13.25-14.10  inf s.7  AUJ s.7  k. plastyczne
e. w.-edukacja wczesnoszkolna, z. kom.- zajęcia z komputerem, wf - wychowanie fizyczne


ZAJĘCIA DODATKOWE
KMO- Koło Młodego Odkrywcy
inf - Koło Informatyczne
SR - Sprawne Rączki
KMG - Koło Młodego Gracza
AUJ - Akademia Uczniów Jezusa
zdw - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

NAUCZYCIELE UCZĄCY W KLASIE 1 F
edukacja wczesnoszkolna, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, zajęcia z komputerem, wf - Marzena Olędzka
Język angielski - Iwona Mazur
religia - Agata Cholewa
etyka - Kamil Bieńkowski


ZAJĘCIA DODATKOWE
LP Imię i nazwisko nauczyciela
 Zajęcia dodatkoweCzas i miejsce realizacji
 1. Anna Agacińska
 Kółko Małego Odkrywcy (KMO)
 poniedziałek, 12:20 - 13:05
 sala O7
 2.Marta Cieślak
 korektywa poniedziałek 13:25 - 14:10
 sala O1
 3.
 Elżbieta Duch
Kółko informatyczne
 poniedziałek 13:25 - 14:10
 sala O7
 4. Małgorzata Rządkowska
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
dla klasy I L
 wtorek 11:15 - 12:00
 sala O5
 5. Marzena Olędzka
Sprawne Rączki (SR)
 wtorek 12:20 - 13:05
 sala O7
 6. Małgorzata RządkowskaKółko Małego Gracza (KMG)
 środa 12:20 - 13:05
 sala O7
 7. Agata Cholewa
Akademia Uczniów Jezusa (AUJ)
 środa 13:25 - 14:10
 sala O7
 8. Aneta Kowalska
Kółko muzyczne
 piątek 11:15 - 12:00
 sala
 9. Marta Cieślak
Kółko sportowe
 piątek 12:20 - 13:05
 salaOsg
 10.Zuzanna Pryć-ZiółkowskaKółko plastyczne 
 piątek 13:25 - 14:10
 salaO7
 11. Marta Pycka
 Logopedia   terminy podane przez specjalistę
 12. Iwona Mazur
 Kółko języka angielskiego
      wtorek 10:20 - 11:05 sala O1 lub czwartek 13:25 - 14:10


Kalendarz roku szkolnego 2015/2016
1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2015 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2015 r.
3. Ferie zimowe: 1 lutego – 14 lutego 2016 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna: 24 marca - 29 marca 2016 r.
5. Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej: 5 kwietnia 2016 r.
6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 24 czerwca 2016 r.
7. Ferie letnie: 27 czerwca - 31 sierpnia 2016r.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
14 października 2015 r.( dla kl. 1 Ślubowanie),
4 i 5 stycznia 2016 r.,
5 kwietnia 2016 r.,
2 maja 2016 r.,
27 maja 2016 r.Zebranie Rodziców

Zebranie rodziców klasy 1F odbędzie się 22 września 2015 r. o godzinie 18:00 w sali nr 3. Zapraszam.


Legitymacja szkolna

Proszę o przyniesienie zdjęcia dziecka do legitymacji szkolnej do 29 września br. Należy podać na drugiej stronie zdjęcia następujące informacje: imię, nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres zamieszkania oraz PESEL dziecka.


Ubezpieczenie, Rada Rodziców - wpłaty

W roku szkolnym 2015/2016 ustalona została dobrowolna wpłata na konto Rady Rodziców w wysokości 70 zł.
Za kolejne dziecko w rodzinie (rodzeństwo) 30 zł.

Wpłaty można dokonywać również na konto bankowe - nr konta Banku Spółdzielczego w Piasecznie
63 8002 0004 0039 1560 3024 0001 lub bezpośrednio w placówce banku.

W tytule wpłaty należy umieścić dopisek - ,,darowizna'' oraz  podać: imię, nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza dziecko.

Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu, możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjnić proces nauczania naszych dzieci, dlatego zachęcam Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w naszej działalności.

Składaka na ubezpieczenie (Towarzystwo Ubezpieczeniowe Compensa) 39,00 zł – termin płatności 15.10.2015r.
Rada Rodziców   
                                                                                   Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie 


                                           Konkurs przyrodniczy


Konkurs powiatowy dla uczniów klas 1-3 „Drzewa – zielone skarby przyrody”

Organizator: Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku

Uczniowie samodzielnie wykonują pracę plastyczną, w której przedstawiają znaczenie drzew dla człowieka i przyrody.

Format: A4 techniką dowolną

Termin składania prac do wychowawcy: 23 września 2015 r.

Ocenie podlegają: zgodność z tematem, samodzielność wykonania pracy, kreatywność, walory artystyczne.

Zostanie wybranych 5 najlepszych prac, które zostaną przesłane do Organizatora.
Finał konkursu: październik 2015 r.