Klasy‎ > ‎2015/2016‎ > ‎Klasa 1H‎ > ‎

Post bez tytułu

opublikowane: 20 wrz 2015, 14:08 przez Agnieszka Dymek

Legitymacja szkolna

Proszę o przyniesienie zdjęcia dziecka do legitymacji szkolnej do 29 września br. Należy podać na drugiej stronie zdjęcia następujące informacje: imię, nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres zamieszkania oraz PESEL dziecka 

 

Ubezpieczenie , Rada Rodziców- wpłaty

W roku szkolnym 2015/2016 ustalona została dobrowolna wpłata na konto Rady Rodziców w wysokości 70zł.

Za kolejne dziecko w rodzinie ( rodzeństwo) 30zł.

Wpłaty można dokonywać również na konto bankowe - nr konta Banku Spółdzielczego w Piasecznie

63 8002 0004 0039 1560 3024 0001 lub bezpośrednio w placówce banku.

 

W tytule wpłaty należy umieścić dopisek - ,,darowizna'' oraz  podać: imię, nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza dziecko.

 

Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu, możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjnić proces nauczania naszych dzieci, dlatego zachęcam Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w naszej działalności.

 

Składaka na ubezpieczenie (Towarzystwo Ubezpieczeniowe Compensa) 39,00 zł – termin płatności 15.10.2015r.

Rada Rodziców   

                                                                                   Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie

 

Comments