Klasy‎ > ‎2015/2016‎ > ‎Klasa 1K‎ > ‎

Konkursy

III edycja międzyszkolnego konkursu ,, Mój Anioł Stróż ” dla klas I-III

opublikowane: 22 maj 2016, 13:27 przez Anna Krywińska


Regulamin
I. Cele konkursu
Pogłębienie wiary i świadomości dziecka co do istnienia i działania Anioła Stróża. Budowanie zaufania wobec Boga , który czuwa nad nami w każdej chwili naszego życia. Pogłębienie osobistej relacji uczestników konkursu z Panem Bogiem.

II. Organizator konkursu
Elżbieta Rybska-Dziedzic – katechetka ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie.

III. Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do klas I - III szkoły podstawowej.
Konkurs oceniany będzie w trzech kategoriach:
Kategoria I – dzieci z kl. I
Kategoria II – dzieci z kl. II
Kategoria III – dzieci z kl. III

IV. Zasady organizacyjne
1. Prace należy wysłać na adres:
Szkoła Podstawowa nr 5
Elżbieta Rybska-Dziedzic
ul. Szkolna 14, 05-500 Piaseczno
lub dostarczyć osobiście do szkoły w terminie do 31 maja 2016 roku.
2. Konkurs plastyczny może być wykonany techniką dowolną, format prac A4.
3. Prace powinny przedstawiać sytuacje, w których Anioł Stróż czuwa nad dzieckiem.
4. Kryteria oceny:
- pomysłowość
- estetyka
- poziom trudności wykonania pracy
- samodzielność
5. Każda praca powinna być podpisana na odwrocie; imię, nazwisko, klasa i nazwa szkoły.
Do każdej pracy należy dołączyć zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych dziecka na potrzeby konkursu. Prace nie będą zwracane.
6. Nagradzane będą trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii oraz prace wyróżnione. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom za udział w konkursie.
7. Lista laureatów zostanie opublikowana 06.06.2016r. na stronie internetowej
Szkoły Podstawowej nr 5.
8. Termin rozdania nagród i dyplomów dla uczestników konkursu zostanie podany wraz z listą laureatów na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 5.


Organizator

VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci Szkół Podstawowych pt. „RODZINA - tu zaczyna się życie, a miłość nigdy się nie kończy”

opublikowane: 18 mar 2016, 01:59 przez Anna Krywińska   [ zaktualizowane 18 mar 2016, 02:02 ]

Kuratorium Oświaty w Warszawie informuje o rozpoczęciu kolejnej - VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Szkół Podstawowych pt. „RODZINA- tu zaczyna się życie, a miłość nigdy się nie kończy”. Organizatorem konkursu jest Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II z siedzibą w Bydgoszczy.

 

Konkurs skierowany jest do dzieci szkół podstawowych w trzech kategoriach:

  • · klasy I – III ( trzy nagrody główne i pięć wyróżnień)
  • · klasy IV – VI ( trzy nagrody główne i pięć wyróżnień)
  • · dzieci niepełnosprawne

 

Szczegółowe informacje na stronie organizatora

 

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00-024 WarszawaRegulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II z siedzibą w Bydgoszczy.
2. Konkurs skierowany jest do dzieci szkół podstawowych w trzech kategoriach:
     klasy I – III ( trzy nagrody główne i pięć wyróżnień)
    klasy IV – VI ( trzy nagrody główne i pięć wyróżnień)
     dzieci niepełnosprawne ( trzy nagrody główne i pięć wyróżnień)
3. Prace należy wykonać w formacie A3 techniką dowolną.
4. Każda praca powinna zawierać METRYCZKĘ -KARTĘ ZGŁOSZENIA (załącznik).
5. METRYCZKĘ -KARTĘ ZGŁOSZENIA prosimy wypełnić komputerowo,
nakleić na odwrocie pracy oraz przesłać na adres:biuro@fundacjaskarbowosci.pl
Wypełnienie i przesłanie mailem METRYCZKI - KARTY ZGŁOSZENIA jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w METRYCZCE-KARCIE ZGŁOSZENIA w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji o działaniach i akcjach organizowanych przez Fundację.
6. Prace zawierające nieprawidłową lub niepełną METRYCZKĘ nie wezmą udziału
w konkursie z przyczyn formalnych.
7. Prace oceniać będzie profesjonalna komisja składająca się z artystów plastyków.
8. Komisja konkursowa będzie oceniać: realizację tematu, samodzielność, wkład pracy własnej i estetykę wykonania.
9. Prace należy nadsyłać do dnia 30 kwietnia 2016r. do siedziby Fundacji:
Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II
ul. Dworcowa 12/5
85-010 Bydgoszcz
Prace nadesłane po tym terminie nie wezmą udziału w konkursie z przyczyn formalnych (liczy się data stempla pocztowego).
10. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o czasie i miejscu uroczystego wręczenia nagród.
11. Fundacja zastrzega sobie prawo do dysponowania pracami i wykorzystywania ich w swoich materiałach promocyjnych.
XIII WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI POLSKIEJ POEZJI PATRIOTYCZNEJ „ WITAJ MAJOWA JUTRZENKO „ DLA UCZCZENIA KONSTYTUCJI TRZECIEGO MAJA.

opublikowane: 18 mar 2016, 01:49 przez Anna Krywińska

Regulamin

1. Organizatorzy:

CENTRUM EDUKACYJNE ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

www.centrumedukacyjne.wawa.pl

KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY IM. Ks. PIOTRA SKARGI www.skarga.edu.pl

2. Patronat honorowy

Kardynał Kazimierz Nycz

Arcybiskup Metropolita Warszawski

Dorota Sokołowska

Mazowiecki Kurator Oświaty

3. Geneza, cele i motywy Konkursu:

- krzewienie i podtrzymywanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych;

- przypomnienie trudnej drogi Polaków do wspólnoty wolnych narodów;

- ukazanie dążeń do wolności, walk i zmagań o niepodległość poprzez pryzmat

utworów poetyckich;

- zaakcentowanie niezwykle istotnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego;

- ukazanie piękna polskiej ziemi.

4. Warunki uczestnictwa:

A. uczestnicy konkursu podzieleni są na cztery kategorie wiekowe:

- uczniowie szkół podstawowych z klas 1-3;

- uczniowie szkół podstawowych z klas 4–6;

- gimnazjaliści;

- szkoły ponadgimnazjalne.

B. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół stołecznych i mazowieckich.

C. Nadesłanie drogą e - mailową / konkurs@skarga.edu.pl/ do biura organizacyjnego

zgłoszenia szkoły i zakwalifikowanych uczniów do drugiego etapu konkursu. Formularz

zgłoszeniowy do pobrania ze strony www.skarga.edu.pl.

D. Przeprowadzenie przez szkołę pierwszego etapu konkursu i wybranie trzech uczestników

z każdej kategorii wiekowej do etapu drugiego.

E. Przygotowanie przez uczniów jednego, dowolnie wybranego patriotycznego polskiego

utworu poetyckiego.

5. Przebieg Konkursu :

A. Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej składa się z trzech etapów:

- eliminacji szkolnych, mających wyłonić trzech uczestników etapu drugiego;

- etapu drugiego kwalifikującego do udziału w finale,

- finału, mającego wyłonić zwycięzców.

B. Przeprowadzenie eliminacji dokonuje szkoła przystępująca do Konkursu.

Etap drugi i finał realizowany jest przez organizatorów;

C. Kryteria oceny :

- dobór i rozumienie tekstu,

- zaangażowanie emocjonalne i pomysłowość interpretacji,

- poprawność i ekspresja wypowiedzi,

- umiejętność prezentacji i nawiązania kontaktu z publicznością,

- dykcja oraz opanowanie tekstu.

D. Forma przesłuchań podczas etapu drugiego i finałowego:

Występy uczestników etapu drugiego oraz finałowego odbywają się wobec publiczności,

czyli uczniów i nauczycieli innych szkół. Poszczególne sesje trwają ok. 60 minut.

E. Do finału może zostać zakwalifikowanych:

- szkoły podstawowe / kl. I – III / - 50 uczniów

- szkoły podstawowe / kl. IV – VI / - 50 uczniów

- gimnazja - 40 uczniów

- szkoły ponadgimnazjalne - 20 uczniów

F. Kalendarium:

Do dn. 11.04.2016 r. - zgłoszenia o przystąpieniu szkoły do drugiego etapu Konkursu

/ e-mail - konkurs@skarga.edu.pl /; dnia 15.04.2016 r. - opublikowanie na stronie

www.skarga.edu.pl harmonogramu przesłuchań drugiego etapu; 23.04.2016 r.

/ sobota/ w godz .od 9.00 do 14.00 - przesłuchania uczestników drugiego etapu

w Katolickim Zespole Edukacyjnym im. Ks. Piotra Skargi przy ul. Bema 73/75

w Warszawie; 25.04.2016 r. - opublikowanie na stronie internetowej organizatora

www.skarga.edu.pl wyników drugiego etapu i harmonogramu przesłuchań finalistów;

28.04.2016 r./czwartek / godz. 14.00 i 15.30. - przesłuchania finalistów w Katolickim

Zespole Edukacyjnym im. Ks. Piotra Skargi przy ul. Bema 73/75 - 29.04.2016 r. - ogłoszenie

listy laureatów.

G. Uczestników oceniać będą komisje, powołane przez organizatorów dla poszczególnych

kategorii wiekowych. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna.

H. Trzynasty Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej zakończy uroczysta gala z

występami laureatów w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II / Galeria Porczyńskich - pl.

Bankowy 3/.

6. Nagrody:

- dla uczestników eliminacji nagrody zapewnia szkoła, przystępująca do

Konkursu;

- dla uczestników etapu finałowego oraz zwycięzców nagrody zapewnia

organizator konkursu

- dla zwycięzców przewidywane są pamiątkowe statuetki oraz nagrody

rzeczowe;

- wszystkim uczestnikom etapu drugiego oraz finału zostaną wręczone dyplomy

i nagrody rzeczowe;

- nauczyciele przygotowujący dzieci i młodzież do występów mogą otrzymać

zaświadczenia;

- szkoły uczestniczące w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplom.

7.Uwaga !

Konkurs jest wydarzeniem uroczystym. Organizatorzy zwracają się z prośbą do uczestników

i osób odpowiedzialnych o zwrócenie uwagi na stosowny do wydarzenia ubiór.

39 konkurs recytatorski „WARSZAWSKA SYRENKA”

opublikowane: 21 lut 2016, 06:27 przez Anna Krywińska

Zachęcamy do udziału w 39 konkursie recytatorskim „Warszawska Syrenka”.
W naszej szkole dla klas pierwszych w terminie do 11 marca odbędą się etapy klasowe konkursu, zaś do 18 marca etap szkolny. Dzieci przygotowują REPERTUAR zgodnie z regulaminem:
ŸCzas trwania indywidualnych prezentacji nie może przekroczyć 3 minut!
ŸKlasy I – III: jeden utwór (wiersz lub fragment prozy) – tematyka dowolna. ŸProsimy o wybieranie do prezentacji utworów o cenionej wartości literackiej, Prosimy o unikanie prezentowania utworów zamieszczonych w podręcznikach. 
Podczas kolejnych etapów konkursu uczestnicy nie zmieniają repertuaru.

KRYTERIA OCENY

Jury ocenia:
- dobór repertuaru
- interpretację utworu
- kulturę mowy
- ogólny wyraz artystyczny

Konkurs na ozdobę wielkanocną

opublikowane: 21 lut 2016, 06:26 przez Anna Krywińska

https://78462f86-a-e56b8da6-s-sites.googlegroups.com/a/sp5piaseczno.pl/www/klasy/2015-2016/klasa-1l/ogloszenia/Konkurs%20na%20ozdob%C4%99%20wielkanocn%C4%85%202016.png?attachauth=ANoY7crZBLdplTZDAC9G70tCxKtYQmxVU-C3gNNMIyi1VuaarjNBNA6cFXr__suiXync8R5h8aLswKIBOW4ui1JlX752a6vw9SkuYIVT9mOWlDskD4VC89Cw2ieqoxNVR84fLbyCOs3Qxuv6Q7rY13D6Nbge1IUhcBEjmRg-H_EyrM09TV9_5oemRjqPJxB4Vd9RzueqgrNE4Fipex6LR_-82Q1_M6SstN8wDa15E5x4w7FNZfXMox1VrVJTimTlcsl1tZGklA2zIt8IbTDL5vGF5Lk_8CZtVDD0OBggIQpBQcqfc9KXtPI2VqYSG4e8V0meyyK3b8h-&attredirects=0

Konkurs Na Tradycyjną Palmę Wielkanocną 2016 r.

opublikowane: 21 lut 2016, 06:24 przez Anna Krywińska

1. Na konkurs należy dostarczyć jedną własnoręcznie wykonaną palmę wielkanocną nie wyższą niż 2 metry.
2. Warunkiem udziału jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej, z wykorzystaniem wyłącznie tradycyjnych form zdobniczych (naturalnych elementów roślinnych, papieru, bibuły oraz wstążek; dopuszcza się użycia kleju). Prace powinny twórczo nawiązywać do tradycyjnej palmy wielkanocnej. Nie dopuszcza się użycia sztucznych elementów dekoracyjnych - sztuczne kwiaty, gotowe dekoracje z plastiku, etc.)
3. Do pracy konkursowej powinna być przymocowana metryczka zawierająca następujące informacje: imię i nazwisko autora / autorów lub nazwa grupy przedszkolnej, wiek autora/ grupa wiekowa, dane przedszkola/szkoły/klubu (adres, nr szkoły, klasa, kontakt)
4. Prace konkursowe dostarczyć należy do dnia 12 marca 2016 r. do Muzeum Regionalnego w Piasecznie,
Pl. Piłsudskiego 10.
Po terminie prace nie będą przyjmowane!

Więcej informacji: Centrum Kultury w Piasecznie, Muzeum Regionalne w Piasecznie

Konkurs „Szkoła Dobrego Wychowania”

opublikowane: 29 lis 2015, 12:47 przez Anna Krywińska

Od 16 listopada 2015 r. do 31 maja 2016 r. zostanie przeprowadzony konkurs "Szkoła dobrego wychowania".
Celem konkursu jest zapoznanie dzieci ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie, jaki ma ono wpływ na codzienne życie, jak i relacje rówieśnicze.
Szkoły przystępujące do konkursu przyjmują na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo w skali 1 do 10.
Pierwsze zadanie to praca plastyczna pod tytułem „Jestem grzeczny i nie wstydzę się mojego zachowania”, którą należy wykonać od 16 listopada do 16 grudnia br.
Drugie zadanie to wykonanie plakatu, którego tematem przewodnim będzie „Mój wygląd świadczy o mnie”. Zostanie wybrana jedna praca z klasy. Ten plakat należy wykonać w terminie od 16 lutego do 16 marca 2016 r.

Konkurs „Bezpieczne dziecko na drodze”

opublikowane: 29 lis 2015, 12:46 przez Anna Krywińska

Organizatorem jest  Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Przedmiotem konkursu jest promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego, tj. przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej poprzez przygotowanie pracy dotyczącej bezpiecznego poruszania się po drodze.

Klasy 0 – III szkoły podstawowej

Praca plastyczna wykonana dowolną techniką. W klasie każdy chętny przygotowuje jedną pracę o tematyce bezpieczeństwa pieszych. Dyrekcja szkoły wybierze trzy najlepsze prace z każdej klasy.
 
Kryteria oceny:

•    zgodność z tematem konkursu,
•    wrażenia artystyczne,
•    estetyka pracy.
Do prac należy dołączyć oświadczenia rodzica, do odebrania u wychowawcy klasy.
Prace muszą zostać oddane do wychowawcy klasy w terminie do dnia 31 stycznia 2016 r.

Konkurs plastyczny „Drzewa – zielone skarby przyrody”

opublikowane: 21 wrz 2015, 23:06 przez Anna Krywińska

Konkurs powiatowy dla uczniów klas 1-3 „Drzewa – zielone skarby przyrody”

Organizator: Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku

Uczniowie samodzielnie wykonują pracę plastyczną, w której przedstawiają znaczenie drzew dla człowieka i przyrody.

Format: A4 techniką dowolną

Termin składania prac do wychowawcy: 23 września 2015 r.

Ocenie podlegają: zgodność z tematem, samodzielność wykonania pracy, kreatywność, walory artystyczne.

Zostanie wybranych 5 najlepszych prac, które zostaną przesłane do Organizatora.
Finał konkursu: październik 2015 r.

1-9 of 9