Klasy‎ > ‎2015/2016‎ > ‎Klasa 1K‎ > ‎Konkursy‎ > ‎

XIII WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI POLSKIEJ POEZJI PATRIOTYCZNEJ „ WITAJ MAJOWA JUTRZENKO „ DLA UCZCZENIA KONSTYTUCJI TRZECIEGO MAJA.

opublikowane: 18 mar 2016, 01:49 przez Anna Krywińska

Regulamin

1. Organizatorzy:

CENTRUM EDUKACYJNE ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

www.centrumedukacyjne.wawa.pl

KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY IM. Ks. PIOTRA SKARGI www.skarga.edu.pl

2. Patronat honorowy

Kardynał Kazimierz Nycz

Arcybiskup Metropolita Warszawski

Dorota Sokołowska

Mazowiecki Kurator Oświaty

3. Geneza, cele i motywy Konkursu:

- krzewienie i podtrzymywanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych;

- przypomnienie trudnej drogi Polaków do wspólnoty wolnych narodów;

- ukazanie dążeń do wolności, walk i zmagań o niepodległość poprzez pryzmat

utworów poetyckich;

- zaakcentowanie niezwykle istotnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego;

- ukazanie piękna polskiej ziemi.

4. Warunki uczestnictwa:

A. uczestnicy konkursu podzieleni są na cztery kategorie wiekowe:

- uczniowie szkół podstawowych z klas 1-3;

- uczniowie szkół podstawowych z klas 4–6;

- gimnazjaliści;

- szkoły ponadgimnazjalne.

B. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół stołecznych i mazowieckich.

C. Nadesłanie drogą e - mailową / konkurs@skarga.edu.pl/ do biura organizacyjnego

zgłoszenia szkoły i zakwalifikowanych uczniów do drugiego etapu konkursu. Formularz

zgłoszeniowy do pobrania ze strony www.skarga.edu.pl.

D. Przeprowadzenie przez szkołę pierwszego etapu konkursu i wybranie trzech uczestników

z każdej kategorii wiekowej do etapu drugiego.

E. Przygotowanie przez uczniów jednego, dowolnie wybranego patriotycznego polskiego

utworu poetyckiego.

5. Przebieg Konkursu :

A. Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej składa się z trzech etapów:

- eliminacji szkolnych, mających wyłonić trzech uczestników etapu drugiego;

- etapu drugiego kwalifikującego do udziału w finale,

- finału, mającego wyłonić zwycięzców.

B. Przeprowadzenie eliminacji dokonuje szkoła przystępująca do Konkursu.

Etap drugi i finał realizowany jest przez organizatorów;

C. Kryteria oceny :

- dobór i rozumienie tekstu,

- zaangażowanie emocjonalne i pomysłowość interpretacji,

- poprawność i ekspresja wypowiedzi,

- umiejętność prezentacji i nawiązania kontaktu z publicznością,

- dykcja oraz opanowanie tekstu.

D. Forma przesłuchań podczas etapu drugiego i finałowego:

Występy uczestników etapu drugiego oraz finałowego odbywają się wobec publiczności,

czyli uczniów i nauczycieli innych szkół. Poszczególne sesje trwają ok. 60 minut.

E. Do finału może zostać zakwalifikowanych:

- szkoły podstawowe / kl. I – III / - 50 uczniów

- szkoły podstawowe / kl. IV – VI / - 50 uczniów

- gimnazja - 40 uczniów

- szkoły ponadgimnazjalne - 20 uczniów

F. Kalendarium:

Do dn. 11.04.2016 r. - zgłoszenia o przystąpieniu szkoły do drugiego etapu Konkursu

/ e-mail - konkurs@skarga.edu.pl /; dnia 15.04.2016 r. - opublikowanie na stronie

www.skarga.edu.pl harmonogramu przesłuchań drugiego etapu; 23.04.2016 r.

/ sobota/ w godz .od 9.00 do 14.00 - przesłuchania uczestników drugiego etapu

w Katolickim Zespole Edukacyjnym im. Ks. Piotra Skargi przy ul. Bema 73/75

w Warszawie; 25.04.2016 r. - opublikowanie na stronie internetowej organizatora

www.skarga.edu.pl wyników drugiego etapu i harmonogramu przesłuchań finalistów;

28.04.2016 r./czwartek / godz. 14.00 i 15.30. - przesłuchania finalistów w Katolickim

Zespole Edukacyjnym im. Ks. Piotra Skargi przy ul. Bema 73/75 - 29.04.2016 r. - ogłoszenie

listy laureatów.

G. Uczestników oceniać będą komisje, powołane przez organizatorów dla poszczególnych

kategorii wiekowych. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna.

H. Trzynasty Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej zakończy uroczysta gala z

występami laureatów w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II / Galeria Porczyńskich - pl.

Bankowy 3/.

6. Nagrody:

- dla uczestników eliminacji nagrody zapewnia szkoła, przystępująca do

Konkursu;

- dla uczestników etapu finałowego oraz zwycięzców nagrody zapewnia

organizator konkursu

- dla zwycięzców przewidywane są pamiątkowe statuetki oraz nagrody

rzeczowe;

- wszystkim uczestnikom etapu drugiego oraz finału zostaną wręczone dyplomy

i nagrody rzeczowe;

- nauczyciele przygotowujący dzieci i młodzież do występów mogą otrzymać

zaświadczenia;

- szkoły uczestniczące w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplom.

7.Uwaga !

Konkurs jest wydarzeniem uroczystym. Organizatorzy zwracają się z prośbą do uczestników

i osób odpowiedzialnych o zwrócenie uwagi na stosowny do wydarzenia ubiór.

Comments