Klasy‎ > ‎2015/2016‎ > ‎Klasa 2B‎ > ‎

Plan działań wychowawczych dla klas drugich

opublikowane: 6 paź 2015, 01:53 przez m.drabek-rogowska@sp5piaseczno.pl

Plan działań wychowawczych  dla klas drugich

na rok szkolny 2015 / 2016


CEL GŁÓWNY

ZADANIA

DZIAŁANIA

I. Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
CW I
1. Kształtowanie umiejętności aktywnego wypoczynku.


CW I / Z 1

-Udział w zajęciach na basenie

- Organizowanie spacerów

-Organizowanie wycieczek krajoznawczych

-Pogadanki

-Udział w Dniu Sportu

2. Kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o zdrowie  własne i innych osób.

CW I / Z 2

-Zwracanie uwagi na estetykę spożywania II śniadania

-Działania praktyczne

-Udział w akcjach: Warzywa i owoce w szkole i Mleko w szkole

-Fluoryzacja

-Udział w spotkaniach z pielęgniarką szkolną

-Promowanie zdrowego odżywiania

II. Kształtowanie właściwych postaw i zachowań tj. asertywność, tolerancja,   akceptacja w różnych sytuacjach społecznych.

CW II


1.Rozwijanie zachowań asertywnych i tolerancji.

CW II / Z 1

-Czytanie opowiadań terapeutycznych

-Pogadanki

-Drama

-Tematyczne prace plastyczne

- obchody Dnia Tolerancji

III. Kształtowanie ciekawości poznawczej oraz umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji .CW III


1. Rozwijanie umiejętności korzystania z zasobów biblioteki.CW III / Z 1-Systematyczna współpraca z Biblioteką Szkolną i Biblioteką  Publiczną

-Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez Bibliotekę Szkolną i Bibliotekę  Publiczną

2. Rozszerzanie wiedzy o otaczającym świecie.


CW III / Z 2
-Przygotowywanie ciekawostek przez dzieci

-Tworzenie gazetek tematycznych

-Umiejętne korzystanie z różnych źródeł informacji

-Przygotowywanie i przeprowadzanie eksperymentów

-Udział w wycieczkach: turystycznych, krajoznawczych, edukacyjnych                                                                                                                                        Opracowane przez zespół klas drugich


Comments