Klasy‎ > ‎2015/2016‎ > ‎Klasa 3A‎ > ‎

KONKURSY

KONKURS

w związku z obchodami  „DNIA BEZ PRZEMOCY” 

Uczniowie samodzielnie wykonują w domu: logo, hasło lub plakat nt: „Przemocy, agresji  mówię NIE!”.

Organizator: pedagog szkolny

 Warunki:

·       Format: A4

·       Technika: dowolna

·       Termin – do dn. 7 czerwca do wychowawcy

Konkurs plastyczny dla klas 1 -3

„Jedz zdrowo. Owoce i warzywa”

Cel: propagowanie zdrowego odżywiania, rozwijanie umiejętności plastycznych

Organizator: Sebex s. c., S. Kurzajak, P. Urbaniak

Uczniowie samodzielnie wykonują prace plastyczne o tematyce dot. zdrowego odżywiania poprzez pożywanie świeżych warzyw i owoców.

Technika: pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, grafika, wydzieranka na papierze typu brystol, w formacie A4.

Prace należy opisać na odwrocie: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły i jej adres, telefon i adres mailowy do szkoły (sp5pias@wp.pl)

Kryteria oceny: zgodność pracy z tematem, jakość wykonania, oryginalność,  stopień trudności wykonania

Do pracy należy dołączyć oświadczenie (u wychowawców).

Termin składania prac do wychowawców: 25 marca

TRADYCYJNA PALMA WIELKANOCNA

KLASY 1 – 3

Organizator: Muzeum Regionalne w Piasecznie

Uczniowie dostarczają jedną własnoręcznie wykonaną palmę nie wyższą niż 2 metry.

Pracę wykonać można indywidualnie lub zbiorowo (2 – 5 osób)

Materiały: wyłącznie naturalne elementy roślinne, z papieru, bibuły oraz wstążek z użyciem kleju. Nie dopuszcza się użycia sztucznych elementów dekoracyjnych.

Prace powinny twórczo nawiązywać do tradycyjnej palmy wielkanocnej.

Kryteria oceny: nawiązanie do tradycji, rodzaj wykorzystanych materiałów, walory artystyczne i estetyczne.

Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora/autorów, wiek, klasa, dane szkoły (nazwa i adres, telefon)

Termin składania prac do wychowawcy: 11 marca

Ogłoszenie wyników: 20 marca g. 13.30 Rynek w Piasecznie

Zgłoszenie pracy do konkursu równoznaczne jest przekazaniem praw autorskich do niej na rzecz Organizatora, z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych oraz zgodą autora/autorów pracy na sprzedaż podczas Kiermaszu Wielkanocnego w dn. 20.03. na Rynku w Piasecznie.

NAJŁADNIEJSZA OZDOBA WIELKANOCNA

KLASY 0 - 3

Organizator: SP nr 5

Cel: rozwijanie wrażliwości, zainteresowań i uzdolnień  plastycznej,  kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec tradycji kulturowej

Przedmiot konkursu: samodzielnie wykonana ozdoba lub karta wielkanocna z wykorzystaniem dowolnych materiałów 

Kryteria oceny: samodzielność wykonania walory artystyczne i estetyczne, pomysłowość, nawiązanie do tradycji świątecznej

Termin składania prac do wychowawcy: 17 marca

Do pracy należy dołączyć dane uczestnika: imię i nazwisko,  klasa, szkoła, telefon kontaktowy i zgoda rodziców

39 KONKURS RECYTATORSKI „WARSZAWSKA SYRENKA”

KLASY 0 - III

Organizator lokalny – Centrum Kultury w Piasecznie

Uczniowie mają za zadanie przedstawienie utworu (wiersz lub fragment prozy) o cenionej wartości literackiej, który został opublikowany w formie książkowej lub czasopismach literackich. Należy unikać prezentacji utworów zamieszczonych w podręcznikach.

Czas trwania indywidualnej prezentacji nie może przekroczyć 3 minut!

Jury ocenia:

  • Dobór repertuaru
  • Interpretacja utworu (siła i modulacja głosu, akcent, pauza)
  • Kultura mowy (dykcja i artykulacja, precyzja, dokładna wyrazista wymowa
  • Ogólny wyraz artystyczny

Zgłoszenia do wychowawców do dnia 25 lutego.

Etapy klasowy i gminny odbędą się do dnia 18 marca. Szczegóły organizacji u wychowawców.

Etap gminny – 4 kwietnia g. 9:00 Centrum Kultury w Piasecznie

Konkurs "Zuch"

Dn. 08 marca 2016 r. – odbędzie się konkurs Zuch (test zintegrowany)

Szczegółowe informacje na temat konkursu wraz z przykładowymi testami znajdują się na stronie internetowej: http://www.ces.edu.pl/zuch

Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia

Dn. 11 marca 2016 r. – odbędzie się Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia.

Szczegółowe informacje na temat konkursu wraz z przykładowymi testami znajdują się na stronie internetowej: 

http://www.ces.edu.pl/konkurs-logicznego-myslenia

Konkurs „Ilustracja do wybranego utworu F. Chopina”

KLASY II - III

Organizator: SP w Chylicach

Cel: popularyzacja muzyki F. Chopina, rozwijanie wrażliwości twórczej.

Technika:  dowolna przy zachowaniu formatu A4

Wykonane prace muszą być samodzielnie wykonane i nigdzie więcej nie publikowane.

Praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna

Prace składamy do wychowawcy do dn. 22 lutego.

Wyniki konkursu będą ogłoszone 12 marca.

Gminny Konkurs „Łamigłówki Mądrej Główki”

KLASY III

Organizator: SP nr 5 w Piasecznie

Konkurs umożliwia uczniom wykazanie się wszechstronnością umysłu w rozwiązywaniu różnorodnych zadań, łamigłówek, rebusów, krzyżówek itp

Pierwszy etap – szkolny dla chętnych uczniów: 15 marca 2016r.

Drugi  etap – gminny: 16 kwietnia 2016r. o godz. 11.00 – 11.45

Szczegóły organizacji etapu szkolnego u wychowawców.

Gminny KONKURS MATEMATYCZNY „Mistrz matematyki”

Organizator: ZSP w Józefosławiu

I etap - szkolny: 11.03.2016 (termin może ulec zmianie) czas trwania 45 min.

II etap – gminny: 08.04.2016 (piątek)  g. 15.00 czas trwania 90 min.

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI „Wierszyki łamiące języki”

Organizator – SP w Głoskowie

Uczniowie mają za zadanie przedstawienie utworu bogatego w słowa niełatwe do wyrecytowania, w słowa „łamiące języki”, utworu, który w dowcipny sposób pozwoli język doskonalić, wzbogacać wymowę i słownictwo. 

Repertuar uczestnicy dobierają we własnym zakresie (należy pamiętać o kryteriach).  Wiele odpowiednich wierszy można znaleźć w twórczości 

A. Frączek i M. Strzałkowskiej, ale i innych. Uczestnik na każdym etapie może zaprezentować te same utwory.

Szczegóły organizacji etapu szkolnego u wychowawców.

Etap gminny – 1 marca g. 10.00 SP Głosków.


MIĘDZYNARODOWY KONKURS "Kangur matematyczny"

Konkurs odbędzie się 17 marca 2016 r., ale już teraz należy zgłosić się do wychowawcy.

Wysokość opłaty za udział w konkursie wynosi 9 zł. 

Termin wpłat: 18 stycznia 2016 r.

SZKOLNY TURNIEJ WARCABOWY 2016 o tytuł Mistrza Klas 2 – ich i Mistrza Klas 3 – ich

Etap I – do 15 grudnia – rozgrywki klasowe

Etap II – 14 stycznia

Zainteresowani uczniowie w najbliższych dniach mogą przynosić do klasy Warcaby.

KONKURS KARTKA BOŻONARODZENIOWA INSPIROWANA FOLKLOREM

Organizator: Muzeum Regionalne w Piasecznie

Przedmiot konkursu: kartka prezentująca polskie obrzędy, zwyczaje i tradycje  związane z okresem Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Inspiracją dla uczestników konkursu mogą być wycinanki ludowe (kodry łowickie, leluje kurpiowskie), stroje ludowe, hafty i inne wyroby rękodzieła artystycznego oraz obrzędy i zwyczaje związane z tymi świętami (wigilia, pasterka, pierwsza gwiazdka, dzielenie się opłatkiem, św. Mikołaj, kolędnicy, obrzędowe pieczywo noworoczne- nowe latka, byśki kurpiowskie).

Warunki uczestnictwa:

1.   Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie 1 pracę w formacie 10 x 15 cm wykonaną dowolną płaską techniką.

2.  Gotowe elementy wykorzystane do wykonania pocztówki eliminują ją z oceny. W konkursie nie będą oceniane także prace wykonane w technice komputerowej.

3.  Praca na odwrocie powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek (lub klasa), nazwa placówki (szkoła), kontakt e mail i telefon do placówki, ew. do indywidualnego autora, imię i nazwisko instruktora/ nauczyciela. Informacje prosimy zapisać drukowanymi literami.

4.   Prace konkursowe ocenione zostaną pod względem:

·       zgodności z tematem konkursu (inspiracje folklorem polskim, zwyczajami, obrzędami)

·       pomysłowości

·       walorów plastycznych (kompozycji, kolorystyki)

·       doboru i wykorzystania materiałów

·       staranności wykonania i ogólnych wrażeń artystycznych


Termin składania prac: 23 listopada do wychowawcy

Ogłoszenie wyników: 6 grudnia g. 14.30 podczas otwarcia wystawy w muzeum.

Zgoda na udział w konkursie u wychowawcy lub na stronie: www. kulturalni.pl (zakładka muzeum/konkursy)

Konkurs plastyczny "DZIECKO BEZPIECZNE NA DRODZE"

Organizator: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji

Przedmiotem konkursu jest promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego poprzez przygotowanie pracy dot. bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze.

Technika i format: dowolne

Kryteria oceny: zgodność z tematem konkursu, wrażenia artystyczne, estetyka pracy.

Termin składania prac do wychowawcy:  22 stycznia

Każda praca powinna zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, nazwisko wychowawcy, nazwę szkoły. Do pracy należy dołączyć zgodę i oświadczenie rodziców (u wychowawcy). 

I Edycja Konkursu rysunkowego "Pies i kot - mój przyjaciel" 

Organizator: P. S. Izabela Gonder „ZAKĄTEK PRZYJAŹNI”

Temat: Pies i kot – mój przyjaciel

Kategoria wiekowa: do lat 12

Technika i format: dowolne

Termin składania prac do wychowawcy: 27 października

Kryterium wyłonienia Zwycięzców jest dostarczenie przez szkołę prac plastycznych uczniów wraz ze ZGŁOSZENIEM PRACY DO KONKURSU oraz OŚWIADCZENIEM RODZICÓW (u wychowawcy lub na stronach www.bellapiaseczno.wordpress.com           www.psiadusza.wordpress.com)

Gminny konkurs j. angielskiego "My Little English World"

Konkurs skierowany do uczniów klas trzecich.

Organizator: SP nr 1 Piaseczno

Etap I: 23.11.15 w SP nr 5 (uczestniczy winni wykazać się znajomością j. angielskiego określoną w podstawie programowej j. angielskiego dla klas 1 - 3)

Etap II: termin jeszcze nieznany

BLIŻSZE INFORMACJE WKRÓTCE U NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Konkurs plastyczny "Patron mojej szkoły"

Organizator: biblioteka SP nr 5

Uczniowie klas 2 - 3 wykonują pracę "Jesienny bukiet dla Patrona" w formie papieroplastyki 

Termin składania prac u wychowawcy: 6 listopada

Prace powinny zawierać dane autora tj. imię, nazwisko i klasa. Dodatkowo praca powinna zawierać oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dziecka.

Ogłoszenie wyników: 12 listopada

Ogólnopolski test ortograficzny

Organizator: Centrum Edukacji Szkolnej 

Zgłoszenia u wychowawcy do 30 września.

Termin: 23 października

Uczniowie piszą test (26 pytań) w czasie 45 minut.


Konkurs przyrodniczy dla uczniów klas 1 – 3

Organizator: SP w Głoskowie

Wymagania: wiedza o wskazanych przez Organizatora 15 gatunkach drzew (rozróżnianie gatunków drzew, znajomość podstawowych informacji na ich temat)

Materiały: uczniowie otrzymują od wychowawców klas po zgłoszeniu się do konkursu przez szkołę

Etap szkolny: 23 września sala 18 A

Etap gminny: typujemy 4 – osobową drużynę, jako przedstawicieli szkoły (08.10. SP w Głoskowie)

Konkurs powiatowy dla chętnych uczniów klas 1-3 „Drzewa – zielone skarby przyrody”

Organizator: Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku

Uczniowie SAMODZIELNIE wykonują pracę plastyczną, w której przedstawiają znaczenie drzew dla człowieka i przyrody.

Format: A4

Technika: dowolna

Uczniowie składają prace do wychowawcy do dn. 23.09.

Kryteria oceny: zgodność z tematem, samodzielność wykonania pracy, kreatywność, walory artystyczne.

Z nich wybranych zostanie 5 najlepszych prac, a następnie przesłanych do Organizatora.

Finał konkursu w październiku.
Comments