Klasy‎ > ‎2015/2016‎ > ‎

Klasa 3J


Wychowawca - Maria Socha

Nauczyciel wspomagający - Aleksandra Kozłowska

Nauczyciele uczący w klasie:

 1. Agnieszka Grodner - j. angielski
 2. Katarzyna Łałak - edukacja muzyczna
 3. Katarzyna Jagiełło - religia
 4. Kamil Bieńkowski - etyka

Rada klasowa:

1. p. Marzena Tokaj - Przewodnicząca/ Przedstawiciel do Rady Rodziców

2. p. Karolina Łagoda

3. p. Iwona Soliwodzka- skarbnik

Trójka klasowa - uczniowie

1. Artur Mękwiński

2. Patrycja Soliwodzka

3. Karolina Tokaj

Plan lekcji

 Lp. Dzwonki
Sala 10
 Poniedziałek
Sala 10
wtorek
Sala 10
Środa
Sala 10
Czwartek
Sala 10
 Piątek
Sala 10
1.
7.45-8.30
   wf - H3
 ew
 2.8.35-9.20
    ew ew
 3. 9.25-10.10   muzyka
 religia
 4. 10.20-11.05    j.angielskiew
 5.11.15-12.00
   ew
koło s. 15
 6.12.20-13.05
zdw s.22 ewkomp. s. 46
etyka
etyka
 7. 13.25-14.10 ew ewreligia
  
 8. 14.20-15.05 ew j.angielski ew  
 9.15.15-16.00
 ewplastyka
 ew  
10.
 16.05-16.50 wf - basen
ew
 wf - H2
  

Zajęcia dodatkowe:

 1.  Zajęcia wyrównawcze - poniedziałki godz. 12.20 s. 22
 2.  Koło matematyczne - piątki godz. 11.15 s. 10
 3.  Gimnastyka korekcyjna - czwartek godz.14.20 - 15.00 (odbiór ze świetlicy)
 4. Etyka - czwartek i piątek w godz. 12.20 - 13.05 (czytelnia w bibliotece)
 5. Zajęcia z  psychologiem (M. Grzelak) - piątek godz. 12.20 gabinet 65 /czwartek 18.00 - 18.30 M. Chmielewska,
  czwartki 15.00-15.30 M. Grzelak
 6. Zajęcia z pedagogiem (M. Jarząbek - Witkowska) - czwartek 12.05 - 13.05, 13.30-14.00
 7. Zajęcia z rewalidacji: poniedziałki 9.00-10.00, wtorki 9.30-10.30 M. Kozłowska.
  A. Kabić poniedziałki 17.00-18.00, piątki 11.00-12.00 sala 20.
 8. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne - poniedziałki 11.15-12.00
 9. Zajęcia z muzyki - czwartki godz. 14.20 - 15.05 sala 32
 10. Socjoterapia zastępstwo - M. Rubaj - środy 8.55-9.55 s. 44
 11. Zajęcia z logopedą(A. Tomaszewska) - piątki godz. 14.30 - 15.30 gabinet 54, środa 11.00-12.00 gim. s. 8
 12. Zajęcia taneczne - piątki 18.15 - 19.45 M. Piwiński

Harmonogram spożywania posiłków:

 Poniedziałek WtorekŚroda
Czwartek
Piątek
 
14:05 - 14:25
 
13:25 - 13:45
 
13:00 - 13:20

 11:30 - 11:50

11:05 - 11:20


Kalendarz roku szkolnego:

23 – 31 grudnia 2015r – Zimowa przerwa świąteczna

1 luty – 14 luty 2016 r. – Ferie zimowe

24 – 29 marca 2016r. – Wiosenna przerwa świąteczna.

24 czerwca 2016r. - Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

27 czerwca – 31 sierpnia 2016r. – Ferie letnie


Dni wole od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

14.X. 2015r. – DEN/ *23-24-28-29-30-31.XII. 2015r./ 4-5.I.2016r/ *24-25.III.2016r./ 5.IV.2016r. Spr. szóstoklasistów/  2.V.2016/ 27.V.2016r.

Terminy zebrań z rodzicami:

28 październik 2015 r. godz. 18:00

16 grudnia 2015 r. godz. 18:00 – inf. o zagrożeniach.

27 stycznia 2016 r. godz. 18:00 – zebranie semestralne.

16 marca 2016 r. godz.18:00

18 maja 2016 r. godz.18:00 - inf. o zagrożeniach.

Wystawianie ocen do 10 czerwca 2016r.


Wykaz lektur:

 1. Krystyna Drzewiecka - Piątka z Zakątka
 2. Elżbieta Zubrzycka  - Słup soli
 3. Leo Buscaglia  - Jesień liścia Jasia
 4. Monika Krajewska  - Mój młodszy brat     
 5. Alan Aleksadner Milne - Kubuś Puchatek
 6. Hans Christian Andersen - Baśnie
 7. Grzegorz Kasdepke - Co to znaczy...
 8. Małgorzata Strzałkowska - Raj na ziemi
 9. Marek Kamiński Marek – Chłopiec, który miał marzenia
 10. Astrid Lindgren - Dzieci z Bullerbyn
 11. Encyklopedie dla dzieci

Plan wychowawczy dla klas 3 na rok szkolny 2015/2016


 Cel Główny
Zadania

 Temat

Działania

Termin realizacji

I. Promowanie

zdrowego i aktywnego stylu życia

 

1. Kształtowanie umiejętności aktywnego wypoczynku.


2. Kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o zdrowie własne i innych osób.


 

 1. Zajęcia wychowania fizycznego. 2. Zajęcia na basenie. 3. Spacer do Muzeum Regionalnego.


4. Wycieczki:

a) Ogród Botaniczny

b) Krajoznawcza
 5. Gimnastyka korekcyjna.


 6.Spotkania z pielęgniarką.


7. Akcje:

a) Warzywa i owoce w szkole

b) Mleko w szkole 8. Dzień sportu1. Rozmawiamy o poważnych sprawach.
 2. Jak żyć w świetle mediów.

 • Ćwiczenia z przyborami,

 • Zabawy i gry organizacyjno – porządkowe i ruchowe.

 • Biegi, skoki, rzuty.

  Piłka ręczna,
 • piłka koszykowa, piłka nożna.
 


 • Doskonalenie nauki pływania.

 • Poznanie nowych technik pływackich.


 • Doskonalenie kondycji fizycznej.


 • Zabawy, gry na świeżym powietrzu.

 • Zwiedzanie terenu Ogrodu Botanicznego.

 • Poznanie nowych ciekawych miejsc i form spędzania wolnego czasu


 • Korygowanie wad postawy


 • Fluoryzacja

 • Pogadanki na tematyczne.


 • Promowanie zdrowego odżywiania

 • Estetyka spożywania drugiego śniadania. • Promowanie zdrowej rywalizacji.


 • Rozmowa na temat zagrożeń dla zdrowia związanych z paleniem papierosów inspirowana opowiadaniem R. Goscinne'go i J.J. Sempego"Palę cygaro".

 • Czytanie tekstu Co powinieneś wiedzieć o alkoholizmie.

 • Wypowiedzi i pytania na temat alkoholizmu.

 • Analizowanie tekstu K. Drzewieckiej 'Uwaga, narkotyki!

 • Uświadomienie zagrożeń wynikających z ich zażywania.

 • Spotkania z pielęgniarką, pogadanki tematyczne.

 • Rozmowy o dostosowaniu ubioru do warunków atmosferycznych.

 • Gazetki tematyczne.

 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.

 • Przypomnienie zasad racjonalnego odżywiania.

 • Czytanie informacji o wartości odżywczej pokarmu.

 • Poznanie pojęć kaloria, kilokaloria.

 • Wpływ telewizji i komputera na wzrok i słuch.

Cały rok
I półrocze

( 3e-II półrocze)

 XI

IV

VI
Cały rok


Cały rokCały rok


Cały rok
VI


IV


Cały rok
VI


 

II. Kształtowanie właściwych postaw i zachowań tj. asertywność, tolerancja, akceptacja w różnych sytuacjach społecznych.

III. Kształtowanie ciekawości poznawczej oraz umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.


 1. Rozwijanie zachowań asertywnych i tolerancji.

1. Rozwijanie umiejętności korzystania z zasobów biblioteki2. Rozszerzanie wiedzy o otaczającym świecie.


 
 

 1. Jak przeciwstawiać się przemocy
 2. Dzień Tolerancji.
 3. Bajki i baśnie z różnych kontynentów.
1. Spotkania z lekturą:

K. Drzewiecka."Piątka z Zakątka"

E. Zubrzycka "Słup soli"

L. Buscaglia "Jesień liścia Jasia"

M. Krajewska " Mój młodszy brat"

A.A. Milne " Kubuś Puchatek"

H.Ch. Andersen " Brzydkie kaczątko"

G. Kasdepke." Co to znaczy.. czyli 101 zabawnych historyjek."

M. Strzałkowska." Raj na ziemi, czyli Rady nie od parady "
M. Kamiński."Marek -chłopiec, który miałam marzenia"

"Książka, którą polecam innym"


  2. Polacy, którzy rozsławili Polskę.
3. Co się składa na pogodę?1. Podróże po krajach Unii Europejskiej:

a) Polska.

b) Szwecja.

c) Francja.

d) Wielka Brytania.

e) Hiszpania

f) Czechy

g) Niemcy

h) Litwa

3. Jakie bogactwa kryje ziemia?

4. Piękna nasza Polska cała. • Czytanie opowiadania Plan – C. DePino
 • Rozmowy na temat radzenia sobie z dręczycielami.


 • Gazetki tematyczne.

 • Drama.

 • Pogadanki tematyczne.

 • Happeningi.

 • Gazetki tematyczne.

 • Plakaty.


 • Rozmowy inspirowane tekstem I. Mężyńskiej

  " Bieda dawniej i dziś"

 • Wskazywanie organizacji pomagających dzieciom w trudnych sytuacjach.

 • Czytanie i analiza bajki "O tym, jak mały dar okazał się wielki".


 • Rozmowy o tym co to jest wdzięczność.

  Rozmowy o właściwym postępowaniu w stosunku do kolegów i ich skutkach.


 • Czytanie informacji o autorach i ich dziełach.

 • Sprawdzanie znajomości treści przeczytanych lektur.

 • Pobudzanie wyobraźni twórczej i inwencji. • Zapoznanie z biografią: Chopina, Jana Matejki. Karola Wojtyły, Henryka Sienkiewicza.

 • Wyszukiwanie informacji na temat laureatów Nagrody Nobla.


 • Wyszukiwanie informacji w tekstach popularnonaukowych.

 • Przygotowanie projektów. • Wzbogacenie wiedzy o regionach różnych państw.

 • Bogacenie słownictwa.

 • Zdobywanie wiadomości
 • Rozwijanie zainteresowań.

 • Kształtowanie umiejętności współdziałania i komunikowania się w grupie.

 • Pobudzanie aktywności i kreatywności.


 • Poznanie występujących w Polsce bogactw naturalnych.

 • Poznanie nazw nazw największych miast, rzek i parków narodowych.
 X
XI

XICały rok


IX

X

XI


XII


I


II


III


VI


XI
IV
Cały rok

VI

Wakacje!!!

opublikowane: 24 cze 2016, 11:23 przez Maria Socha


Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 - podsumowanie.

opublikowane: 24 cze 2016, 11:07 przez Maria Socha

Drodzy uczniowie,

Zakończyliście dzisiaj pierwszy etap nauki szkolnej. Po wakacjach znajdziecie się w klasie czwartej. Tam czekać na Was będą nowe wyzwania, przedmioty oraz obowiązki. Tak jak przez te trzy lata będziecie zdobywali nowe umiejętności oraz wiedzę na temat świata. Wspólnie spędzony czas na zawsze pozostanie w pamięci…  Przeżyliśmy razem dobre i złe chwile, na szczęście zawsze udawało nam się przezwyciężyć trudności, chociaż  niekiedy było bardzo ciężko…..

Z całego serca życzę Wam sukcesów w dalszym życiu oraz nauce. Mam nadzieję, że słowa cytatu będą  Wam przypominały o swojej pierwszej wychowawczyni :-).

 „Pamiętaj, byś zawsze wiedział jasno czego pragniesz”

Paulo Coelho

           

Podczas tych wspólnie spędzonych lat wielu z Was pracowało bardzo ciężko na swój sukces, chciałabym tutaj szczególnie wyróżnić: Oskara Chyłkiewicza, Artura Mękwińskiego, Aleksandrę Nej, Michała Rybaka, Patrycję Soliwodzką, Karolinę Tokaj, Milenę Tokaj.Kilkoro z Was starało się wykazać podczas zajęć wyrównawczych oraz koła matematycznego – również Wam gratuluję, za włożony trud i chęci.

Mimo aktywnego uczestnictwa w konkursach, nie udało nam się aż tyle osiągnąć, co w roku ubiegłym, ale jestem z Was bardzo dumna, za to że nie zniechęcaliście się i próbowaliście dalej, czego efektem są dwa wyróżnienia w konkursie plastycznym „Nasza Szkoła”, które otrzymali Patrycja Soliwodzka i Dawid Lorenc oraz zajęcie I miejsca w konkursie warcabowym – Jakub Pawlak.

W klasie trzeciej odbyło się bardzo dużo imprez klasowych: Dzień Chłopaka, Mikołajki klasowe, Wigilia klasowa, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka. Nie udałoby się ich zorganizować, gdyby nie pomoc rodziców – za co bardzo dziękuję! Zawsze na Państwa mogłam liczyć…

Były również spotkania, imprezy i wycieczki szkolne: Lekcja ekologii, Andrzejki, Jasełka, Świetlicowy Wieczór Kolęd, Bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Zajęcia z dietetykiem,50-lecie szkoły, Dzień Sportu. To był bardzo pracowity rok!

Kochane dzieci życzę Wam radosnych i przed wszystkim bezpiecznych wakacji! Nie żegnam się z Wami, bo będziemy się spotykać w szkole i na korytarzu, a jak będziecie chcieli to zawsze możecie mnie przecież odwiedzić….

 Wychowawca

Maria Socha

Dzień sportu

opublikowane: 12 cze 2016, 07:13 przez Maria Socha

W piątek 10 czerwca odbył się w Naszej szkole dzień sportu dla dzieci z klas I-III. Na początku uczniowie mieli rozgrzewkę przy muzyce, następnie rozpoczęły się różne konkurencje międzyklasowe. To była świetna zabawa!

Przedstawienie teatralne "Baśnie Dalekiego Wschodu" 08.06.16r.

opublikowane: 7 cze 2016, 00:52 przez Maria Socha   [ zaktualizowane 12 cze 2016, 06:54 ]

     
    W środę 08.06.16r. wybraliśmy się z klasą na spektakl teatralny, który przybliżył dzieciom kulturę orientu oraz panujące tam zwyczaje. Głównym bohaterem był żeglarz Sindbad. Było to niezwykłe widowisko z piosenkami i kostiumami charakterystycznymi dla Dalekiego Wschodu.

Wycieczka do Torunia

opublikowane: 7 cze 2016, 00:51 przez Maria Socha   [ zaktualizowane 7 cze 2016, 23:47 ]

W poniedziałek 6 czerwca byliśmy na całodniowej wycieczce w Toruniu. Podczas zwiedzania miasta mieliśmy okazję zobaczyć: Rynek Starego Miasta, Pomnik Mikołaja Kopernika, Krzywą Wieżę, Ruiny Zamku Krzyżackiego - Salę Strachu, Wieżę Katedralną. Odwiedziliśmy też Muzeum Piernika, gdzie odbyły się warsztaty wyrabiania pierników. To była bardzo ciekawa wyprawa, myślę że każdy był zadowolony...... :-)50 lat Szkoły Podstawowej nr 5 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

opublikowane: 7 cze 2016, 00:48 przez Maria Socha   [ zaktualizowane 7 cze 2016, 00:50 ]

       W dniu 4 czerwca odbyła się w Naszej Szkole uroczystość z tej okazji. Przygotowanie tego wielkiego wydarzenia zajęło wiele czasu, oraz wymagało dużego zaangażowania oraz wysiłku ze strony organizatorów. Program tej uroczystości był  wzruszający - zwłaszcza dla nauczycieli i absolwentów, którzy w tej szkole rozpoczynali swoją drogę...
        AKCJA LATO W MIEŚCIE

opublikowane: 16 maj 2016, 23:03 przez Maria Socha   [ zaktualizowane 24 maj 2016, 23:16 ]

Drodzy Rodzice,
w dniach 18-29 lipca 2016 r. organizujemy dla uczniów klas 1-3 akcję Lato w mieście.
Ze względu na prace trwające od 27 czerwca do 31 sierpnia 2016 r.: renowacja instalacji elektrycznej - ostatni etap oraz odwodnienie i osuszenie budynku przy ulicy Szkolnej 14, akcja odbędzie się w szkole przy ulicy Orężnej 3b.
Odpłatność za posiłki (śniadanie i obiad) wynosi 5 zł i jest płatna u intendenta przy ulicy Orężnej do dnia 24 czerwca 2016 r.

Deklaracje uczestnictwa dziecka w akcji Lato w mieście przyjmuje sekretarz szkoły przy ulicy Orężnej 3b w dniach 19-30 maja 2016r. (w godzinach pracy sekretariatu tj. 7.30-15.30).

Regulamin przyjęć uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 w Piasecznie na akcję Lato w mieście w roku 2016


1. Ze względu na specyfikę budynku opieką zostają objęci tylko i wyłącznie uczniowie klas 1-3
2. Zgłoszenie dziecka odbywa się poprzez złożone w sekretariacie szkoły przy ulicy Orężnej 3b pisemnej deklaracji uczestnictwa do dnia 31 maja 2016r.
3. O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń i w następnej kolejności dokonanie wpłaty u intendenta.
4. Odpłatność za posiłki w kwocie 5 zł za dzień pobytu wnoszona jest u intendenta w dniach 20-23 czerwca 2016r i nie    podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
5. Zapisy dokonywane są tylko i wyłącznie na cały tydzień.
6. Dzieci objęte zostaną opieką wychowawczą w godzinach 8.00-16.00.
7. Odbiór dzieci może nastąpić tylko przez upoważnione osoby.
8. Dzieci podzielone zostaną na stałe grupy wiekowe i pozostaną pod opieką jednego wychowawcy.
9. W czasie wypoczynku dzieci uczestniczyć będą w zorganizowanych zajęciach, podczas których realizowany będzie program profilaktyczny.


Konkurs

opublikowane: 16 maj 2016, 01:38 przez Maria Socha

Konkurs plastyczny dla klas II-III ,,Nasz szkoła’’

Organizator: sp5 B. Dymek,  K. Białas, G. Orłowska

1.Uczniowie indywidualnie lub 2-osobowo wykonują plakat pod hasłem ,,Nasza  szkoła’’(historia szkoły, szkoła dawniej a dziś, szkoła bezpieczna, przyjazna, kreatywna itp.)

2. Technika dowolna, format A3. Prace podpisane na odwrocie.

3.Najciekawsze prace  wychowawcy przekazują organizatorom do 30 maja.

4.Prace będą nagradzane i wezmą udział w wystawie ,,Święta szkoły’’.

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

opublikowane: 3 maj 2016, 01:18 przez Maria Socha

W piątek 29.04.16r. nasze dzieci były na przedstawieniu przygotowanym przez klasy IV-VI. Inscenizacja dotyczyła Konstytucji 3 Maja.

Test Kompetencji Trzecioklasisty

opublikowane: 15 kwi 2016, 00:55 przez Maria Socha

Drodzy rodzice,
Informuję, że od 15.04.16r. arkusze testów wraz z odpowiedziami można znaleźć na stronach internetowych: www.operon.pl www.wyborcza.pl , www.edulandia.pl oraz na łamach 'Gazety Wyborczej" .

Wychowawca
M. Socha

1-10 of 36