Klasy‎ > ‎2016/2017‎ > ‎Klasa 2b‎ > ‎KLASA 2 B‎ > ‎

g. Konkursy/Ogłoszenia


Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie

zaprasza

na


bezpłatne

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

„SZKOŁA DLA RODZICÓW”

 

Warsztaty skierowane są do Rodziców

mających dzieci w wieku 0 – 12 lat.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z

Ewą Misztal – specjalistą pracy z rodziną

Tel. (0 – 22) 756 – 72 – 63 wew.  110

Ilość miejsc ograniczona !!! 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć 24.11.2016r.


Konkurs

Z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji oraz Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie.

Konkurs dotyczy dwóch bardzo ważnych spraw. Z jednej strony dotyka zagadnień związanych z przeciwdziałaniem pogłębiających się zjawisk nietolerancji, przemocy, rasizmu, dyskryminacji mniejszości narodowej. Z drugiej zaś przestrzegania przez wszystkich ludzi na całym świecie praw dzieci, w taki sposób, aby zapewnić im życie w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia, w warunkach pozwalających na prawidłowy rozwój fizyczny, moralny i społeczny.

Uczniowie z klas 1 – 3 przygotowują pracę plastyczną.

Praca powinna spełniać następujące kryteria: prace plastyczne: wykonane dowolną techniką: farba, ołówek, kredka, tusz, wyklejanka, prace komputerowe. Prace wykonane powinny być w formacie A4 lub A3. Na odwrocie pracy należy umieścić informacje o autorze: imię, nazwisko, klasa – praca indywidualna.

Uczniowie składają pracę do wychowawców do dnia 10 XI 2016 r.Konkurs edukacyjny Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

„Wśród lasów i łąk
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego”   Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach tematycznych dla różnych grup wiekowych:

I. „Co się kryje w gąszczach Chojnowskiego Parku” - konkurencja dla najmłodszych, czyli uczniów z klas I-III szkół podstawowych. Zadanie ma polegać na wykonaniu, dowolną techniką, pracy plastycznej formatu A4, prezentującej różnorodność biologiczną Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. W pracy należy przedstawić najróżniejsze zwierzęta zamieszkujące wybrany teren (np. las, łąkę lub oczko wodne), tak aby wskazać ich jak najwięcej. Na tylnej stronie pracy lub osobnej kartce należy wymienić wszystkie przedstawione gatunki.

Praca indywidualna. Jeden uczeń może wykonać tylko jedną pracę.


           Dostarczane na konkurs prace, odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem, powinny być opatrzone opisem zawierającym: tytuł pracy, imię i nazwisko zarówno autora, jak i opiekuna oraz nazwę i adres szkoły wraz z telefonem kontaktowym oraz zgodę na udział w konkursie i publikację pracy.


            Uczniowie klas 2 prace składają u swoich wychowawców

             lub do p. A. Agacińskiej  do dnia 7 października 2016 r.

    

   

Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie.


Do konkursu zgłosili się:

Antonina Winek, Jakub Bigos, Marysia Jaciubek, Julia Piotrowska


Komisja konkursowa przydzieliła - MIEJSCE II MARYSI JACIUBEK

Regulamin konkursu

„ Bezpieczeństwo na drodze”


  1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas drugich

  2. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej  dowolną techniką plastyczną (płaską)  np. malarstwo, rysunek, grafika, wydzieranka, collage, malowanie plasteliną.

  3. Prace powinny zostać wykonane w formacie nie mniejszym niż A4, a nie większym niż A3.

  4. Wychowawca wybiera z klasy 5 najlepszych prac i dostarcza je do sali nr 7  do 27 września 2016 roku.

  5. Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie metryczką zawierającą: imię, nazwisko , klasę


Prace będą podlegały ocenie przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

- zgodność treści z podanym tematem

- oryginalność i jasność przekazu

- staranność wykonania

- ogólne wrażenie artystyczne


  1. Nagrodami w konkursie będą dyplomy

Wyniki ogłoszone zostaną 6 października 2016 roku.
Comments