Klasy‎ > ‎2016/2017‎ > ‎Klasa 2d‎ > ‎

Ogłoszenia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs edukacyjny Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

„Wśród lasów i łąk
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego”

 

 

    Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach tematycznych dla różnych grup wiekowych:

I. „Co się kryje w gąszczach Chojnowskiego Parku” - konkurencja dla najmłodszych, czyli uczniów z klas I-III szkół podstawowych. Zadanie ma polegać na wykonaniu, dowolną techniką, pracy plastycznej formatu A4, prezentującej różnorodność biologiczną Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. W pracy należy przedstawić najróżniejsze zwierzęta zamieszkujące wybrany teren (np. las, łąkę lub oczko wodne), tak aby wskazać ich jak najwięcej. Na tylnej stronie pracy lub osobnej kartce należy wymienić wszystkie przedstawione gatunki.

Praca indywidualna. Jeden uczeń może wykonać tylko jedną pracę.

 

            Dostarczane na konkurs prace, odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem, powinny być opatrzone opisem zawierającym: tytuł pracy, imię i nazwisko zarówno autora, jak i opiekuna oraz nazwę i adres szkoły wraz z telefonem kontaktowym oraz zgodę na udział w konkursie i publikację pracy.

 

             Uczniowie klas 2 prace składają u swoich wychowawców

              lub do p. A. Agacińskiej  do dnia 7 października 2016 r.

    

    

Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie.

Comments