Klasy‎ > ‎2016/2017‎ > ‎Klasa 2l‎ > ‎

Ogłoszenia


Zebranie Rodziców 

Zapraszam Rodziców uczniów klasy 2L na zebranie 7 lutego 2017 r. na godz. 18.00 do sali 8. Obecność obowiązkowa.
Wychowawca

Bal karnawałowy

Bal karnawałowy dla drugiej zmiany odbędzie się 7 lutego(wtorek) w godzinach 12.30-14.00. We wtorek obiad dla drugiej zmiany o godzinach 11.00 i 11.15  W trakcie balu przewidziano poczęstunek.

Stowarzyszenie PATRONAT zaprasza Rodziny z Gminy Piaseczno

Stowarzyszenie ,,Patronat’’ zaprasza Rodziny z Gminy Piaseczno, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W trakcie realizacji programu Stowarzyszenie oferuje pomoc w trudnościach socjalnych, kłopotach wychowawczych, sprawach urzędowych, kryzysach małżeńskich. Współpraca w ramach programu "Patronat dla Rodziny".

Udział w programie jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:
pod numerem telefonu: 735-037-234
lub mailowo: stowarzyszenie@patronatpiaseczno.org

bądź zgłoszenie się na dyżur Punktu Interwencji Społecznej
ul. Wojska Polskiego 7 lok. 118  w Piasecznie
wtorki 16.00-19.00 lub czwartki 9.00-12.00

Realizacja programu jest współfinansowana ze środków Gminy Piaseczno.


Warsztaty umiejętności wychowawczych "Szkoła dla rodziców"

Warsztaty umiejętności wychowawczych "Szkoła dla rodziców" IX edycja 2016


Świetlica Socjoterapeutyczna dla uczniów!

Na terenie miasta Piaseczno funkcjonuje Świetlica Socjoterapeutyczna przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, której celem jest zapewnienie opieki dziennej, tworzenie warunków do nauki i pomocy w nauce, organizowanie czasu wolnego oraz rozwijanie zainteresowań wszystkich chętnych uczestników. W świetlicy organizowane są zajęcia z socjoterapii, profilaktyczne, kółka zainteresowań, wspólne przygotowanie posiłków oraz wykonywanie drobnych czynności porządkowych.

Świetlica prowadzona jest przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i otwarta jest  godzinach 13.00-18.30. Uczęszczanie do świetlicy jest bezpłatne.

Zapraszamy wszystkich rodziców do kontaktu z wychowawcami świetlicy, którzy udzielą bliższych informacji dotyczących działalności i przyjmowania dzieci do świetlicy.

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA

im. bł. Jana Pawła II
ul. Zgoda 14
05-400 Piaseczno
Tel. (022) 756-83-37

s. Anna Deja tel. 510-955-590


Konkurs edukacyjny Chojnowskiego Parku Krajobrazowego
„Wśród lasów i łąk Chojnowskiego Parku Krajobrazowego”


„Co się kryje w gąszczach Chojnowskiego Parku” - konkurencja dla najmłodszych, czyli uczniów z klas I-III szkół podstawowych. Zadanie ma polegać na wykonaniu, dowolną techniką, pracy plastycznej formatu A4, prezentującej różnorodność biologiczną Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. W pracy należy przedstawić najróżniejsze zwierzęta zamieszkujące wybrany teren (np. las, łąkę lub oczko wodne), tak aby wskazać ich jak najwięcej. Na tylnej stronie pracy lub osobnej kartce należy wymienić wszystkie przedstawione gatunki.
Praca indywidualna. Jeden uczeń może wykonać tylko jedną pracę.

Dostarczane na konkurs prace, odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem, powinny być opatrzone opisem zawierającym: tytuł pracy, imię i nazwisko zarówno autora, jak i opiekuna oraz nazwę i adres szkoły wraz z telefonem kontaktowym oraz zgodę na udział w konkursie i publikację pracy.

Uczniowie klas 2 prace składają u swoich wychowawców lub do p. A. Agacińskiej  do dnia 7 października 2016 r.
       
Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie.Zebranie rodziców klasy 2L odbędzie się 20 września o godzinie 19:00 w sali nr 8. Zapraszam.

Zapisy na zajęcia z psychologiem dla uczniów klas 0-3

Psycholog klas 0-3, pani Maria Grzelak prosi o kontakt Rodziców dzieci, które zgodnie z posiadaną opinią/orzeczeniem powinny być objęte opieką psychologa w szkole. Prosimy kontaktować się mailowo: m.grzelak@sp5piaseczno.pl lub telefonicznie 756 74 39 w 35

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

Zajęcia odbywają się w poniedziałki - 3 lekcja (9:25 - 10:10)
Obowiązują kostiumy gimnastyczne,dzieci są zabierane i odprowadzane do świetlicy.
Do końca września proszę o skierowania od lekarza.


Comments