Klasy‎ > ‎2016/2017‎ > ‎Klasa 3g‎ > ‎

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ

Plan działań wychowawczych  dla klasy III i

 na rok szkolny 2016/2017


CEL GŁÓWNY

ZADANIA

DZIAŁANIA

Promowanie zdrowego 

i aktywnego stylu życia.

Kształtowanie umiejętności aktywnego wypoczynku i zdrowego odżywiania.

 •       Udział w zajęciach na basenie
 •       Udział w zajęciach wychowania fizycznego
 •        Zachęcanie do spacerów rodzinnych
 •       Organizowanie wycieczek krajoznawczo-przyrodniczych
 •       Pogadanki nt. aktywnego spędzania czasu po lekcjach
 •       Udział w Dniu Sportu

Kształtowanie właściwych postaw i zachowań tj. asertywność, tolerancja,   akceptacja w różnych sytuacjach społecznych.

 

Rozwijanie zachowań asertywnych i tolerancji.

 

 •       Czytanie bajek terapeutycznych
 •       Pogadanki nt. zachowania wobec innych osób
 •       Odgrywanie scenek dramowych
 •       Tematyczne prace plastyczne
 •        Obchody Dnia Tolerancji

Kształtowanie ciekawości poznawczej oraz umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji 

Rozwijanie umiejętności korzystania z zasobów biblioteki.

 

 •       Systematyczna współpraca z Biblioteką Szkolną i Powiatową Biblioteką  Publiczną
 •     Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach dotyczących czytelnictwa
Comments