Projekty‎ > ‎2014/2015‎ > ‎

Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń

W br. szk. nasza szkoła przystąpiła do udziału w II turze IV ogólnopolskiego konkursu dla szkół wszystkich stopni pod nazwą: Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń, którego organizatorem jest Fundacja Państwo Obywatelskie. 

Hasło konkursu brzmi: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja 

Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki, w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 28 listopada 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r.


Przed nami następujące zadania:

 1. Przeprowadzenie we wszystkich klasach szkoły debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę. 
  sprawozdanie z zadania 1
  załącznik 1
  załącznik 2
  załącznik 3
  załącznik 4
  załącznik 5
  załącznik 6
  załącznik 7


 2. Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości).
  sprawozdanie z zadania 2
  załącznik 1

 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp. 
  sprawozdanie z zadania 3

 4. Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. 
  sprawozdanie z zadania 4

 5. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić. 
  sprawozdanie z zadania 5

 6. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki". 
  sprawozdanie z zadania 6

 7. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność. 
  sprawozdanie z zadania 7

 8. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa"; gdzie szukać pomocy. 
  sprawozdanie z zadania 8
  załącznik 1
  załącznik 2
  załącznik 3
  załącznik 4

 9. Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia... 
  sprawozdanie z zadania 9

 10. Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącej kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów. 
  sprawozdanie z zadania 10
  sprawozdanie z zadania 10 Pierwsza Pomoc

Decydując się na realizację konkursu, mamy nadzieję uzyskać tytuł
Bezpiecznej Szkoły 
i dyplom honorowy.