Projekty‎ > ‎2017/2018‎ > ‎

Mały inżynier

 Projekt unijny

Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła

Od 1 listopada rozpoczynają się zajęcia w ramach projektu unijnego „Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła”. Zajęcia będą się dobywać w grupach 6 – 12 osobowych prowadzonych przez naszych nauczycieli.

Projekt pt. „Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy firmą Mały Inżynier i Gminami: Góra Kalwaria, Karczew, Piaseczno, Wiązowna, Zielonka, Ząbki w okresie VIII 2017 – VIII 2018. Wartość projektu: 1 998 811,20 zł, w tym wkład własny: 100 136,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gmin partnerskich oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

a)      rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 800 uczniów (400K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;

b)     doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych;

Dofinansowanie UE: 1 599 048,96 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

1.      Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki

2.      Przyrodnicze laboratorium

3.      Język angielski

4.      Język niemiecki

5.      Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier

6.      Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej

7.      Naukowe Show

8.      ROBO-Lab

9.      Laboratorium Kodowania

10.  Półkolonie naukowe

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły lub nauczycieli prowadzących zajęcia w projekcie.