Kontakt

Rodzice/opiekunowie prawni chcący spotkać się z nauczycielami i specjalistami mogą kontaktować się z nimi bezpośrednio poprzez pocztę mailową i dziennik elektroniczny lub telefonicznie dzwoniąc do sekretariatu szkoły. 
Jednocześnie informujemy, że podczas zebrań z rodzicami, na terenie szkoły są obecni nie tylko wychowawcy klas,
ale wszyscy nauczyciele uczący klasy oraz specjaliści


Szkoła Podstawowa Nr 5
ul. Szkolna 14
05-500 Piaseczno
tel./fax 22 756 74 39, 22 735 03 46


Szkoła Podstawowa Nr 5
ul. Sikorskiego 20
05-500 Piaseczno
tel./fax 22 737 06 36, 22 756 89 54
e-mail: g1p@wp.plInspektorem Ochrony Danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 5 jest 
Pani Anna Pogorzelska 


 
 Nasza lokalizacja