Praktyki pedagogiczne

Koordynatorem praktyk studenckich na terenie szkoły jest wicedyrektor szkoły Aneta Stachera
adres mailowy: a.stachera@sp5piaseczno.pl


Dokumenty potrzebne do odbycia praktyk