regulamin

Anna Sambierska                                                                                  Piaseczno, 17.04.2019r.

nauczyciel muzyki

Regulamin Szkolnego Konkursu

,,Z Klasyką Na Co Dzień”

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VIII.                                                              

2. Zostanie on przeprowadzony w dwóch etapach:       

 a) w pierwszym etapie uczniowie będą mieli za zadanie po wysłuchaniu fragmentów muzycznych rozpoznać 15 utworów z muzyki klasycznej      (z listy podanych wcześniej);

b) do drugiego etapu zostaną zakwalifikowani uczniowie wybrani przez komisję konkursową

W II etapie trzeba będzie rozpoznać 25 utworów oraz podać imię  i nazwisko kompozytora. 3. Podczas drugiego etapu zostaną wyłonieni laureaci I, II i III miejsca oraz będą przyznane wyróżnienia.

4.Cele konkursu:

  • propagowanie muzyki klasycznej wśród uczniów

  • zapoznanie z dziełami literatury muzycznej

  • zachęcanie uczniów do słuchania muzyki poważnej

  • kształcenie wrażliwości na jej piękno

  • kształcenie umiejętności aktywnego i świadomego słuchania muzyki

  • rozwijanie wyobraźni muzycznej

  • uczenie szacunku dla twórców i ich dorobku artystycznego.

5. Planowany termin konkursu:  04.04.2019r. (czwartek)w sali muzycznej  nr 26 w SP nr 5 przy ulicy Szkolnej 14.                                                                                                         

   Zapisy u p. Anny Sambierskiej


Zachęcam do udziału:)


Repertuar do słuchania

etap I

Nr

Tytuł utworu

Imię i nazwisko kompozytora

 1.

,,Bogurodzica”

Autor nieznany

 2.

,,V Symfonia”

Ludwik van Beethoven

 3.

,,Marsz Turecki”

Wolfgang Amadeusz Mozart

 4.

Serenada ,,Eine kleine nachtmusik”

Wolfgang Amadeusz Mozart

 5.

,,Dla Elizy”

Ludwik van Beethoven

 6.

Walc ,,Minutowy”

Fryderyk Chopin

 7.

Etiuda ,,Rewolucyjna”

Fryderyk Chopin

 8.

Toccata d-moll

Jan Sebastian Bach

 9.

Polonez ,,Pożegnanie ojczyzny”.

Kleofas Ogiński

10.

Sonata ,,Księżycowa”

Ludwik van Beethoven

11.

,,Lot trzmiela”

Nikołaj Rimski - Korsakow

12.

Kankan z operetki ,,Orfeusz             w piekle”

Jakub Offenbach

13.

Pieśń ,,Życzenie”

Fryderyk Chopin

14.

,,Alleluja” ( z oratorium  p.t. ,,Mesjasz” )

Jerzy Fryderyk Haendel

15.

,,Ave Maria”

Franciszek Schubert


Comments