Rekrutacja

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej i oddziałów przedszkolnych dostępne pod linkiem: 

Planujemy otworzyć trzy klasy 1 i jedną klasę 4 sportowe o profilach: 

klasy 1 profil:
- kosz
- pływanie 
- piłka nożna dla dziewcząt i chłopców

Klasa 4 o profilu:
- kosz
- pływanie

Zasady rekrutacji do oddziałów sportowych