Rodzice‎ > ‎

Polisa NNW

Ubezpieczenie na rok szkolny 2021/2022
Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia wypadku podpisanego przez Ubezpieczonego (opiekuna prawnego) oraz dokumentacji medycznej (systemem bez komisyjnym). W uzasadnionych przypadkach stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu może być ustalany na podstawie badań przeprowadzonych przez lekarza. Przyjęcie takiego rozwiązania wpływa korzystnie na szybkość procesu likwidacji.

Formy zgłoszenia szkody:
 1. Internetowo 
  https://zgloszenie.compensa.pl/assetclaim/new

 2. Pisemne
  za pośrednictwem poczty na adres:
  Al. Jerozolimskie 162
  02-342 Warszawa

 3. Osobiście w każdej placówce terenowej COMPENSY
Pomoc w zakresie dokumentacji dotyczącej szkody można uzyskać za pośrednictwem infolinii:
telefony do Call Center Compensa:
Dla telefonów stacjonarnych: 0 801 120 000
Dla telefonów komórkowych: 22 501 60 00


Ubezpieczenie na rok szkolny 2020/2021

Ubezpieczenie na rok szkolny 2019/2020


Ubezpieczenie na rok szkolny 2018/2019


Ubezpieczenie na rok szkolny 2017/2018

Polisa typ 184 nr 001011845Ubezpieczenie na rok szkolny 2016/2017 

Polisa typ 184 nr 001006192