Rodzice‎ > ‎Rada Rodziców‎ > ‎

Dobrowolna składka na RR

W roku szkolnym 2022/2023 ustalona została dobrowolna wpłata na konto Rady Rodziców w wysokości 70 zł.
Za kolejne dziecko w rodzinie (rodzeństwo) 30 zł. Są to pieniądze, z których finansowane są między innymi:
 • nagrody w konkursach, 
 • dyskoteki szkolne, bale
 • imprezy edukacyjne
 • dekoracje 
 • nagrody książkowe dla najlepszych uczniów, puchary 
 • poidełka dla dzieci 
 • książki pamiątkowe dla uczniów klas  III i VIII  - zakończenie roku szkolnego
 • upominki dla uczniów klas 0 - zakończenie roku szkolnego
 • wydatki okolicznościowe
 • dofinansowanie dla najbardziej potrzebujących uczniów
 • i wiele wiele innych 
Wpłaty można dokonywać wyłącznie na konto bankowe -  nr konta:

Bank Pekao SA 
61 1240 6351 1111 0011 0244 0031 
 
lub bezpośrednio w placówce banku.
 
W tytule wpłaty należy umieścić dopisek - "darowizna"  oraz, podać : imię, nazwisko dziecka oraz klasę do której uczęszcza dziecko.
 
Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu, możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjnić proces nauczania naszych dzieci, dlatego zachęcamy Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w naszej działalności.
 

System motywacyjny
Od 2018 roku funkcjonuje system motywacyjny dla klas.
Pierwsze 10 klas, które wpłacają składkę otrzymują jej zwrot.
Trzy pierwsze klasy otrzymują 100% zwrotu.
Kolejnych siedem klas otrzymuje 30% wpłaconej kwoty.
WARUNEK - kto pierwszy ten lepszy (decyduje kolejność wpłat na konto Rady Rodziców) oraz klasa powinna dostarczyć zebrane deklaracje w formie papierowej.