Rodzice‎ > ‎Rada Rodziców‎ > ‎

Płatność na ubezpieczenie NNW

Wpłaty za ubezpieczenie zbiera skarbnik klasy. NIE przyjmujemy wpłat indywidualnych.
Pieniądze wraz z listą dzieci ubezpieczonych muszą być dostarczone w wersji elektronicznej do RR do dnia 28.09.
 
Wpłat należy dokonać na konto RR 
Bank Pekao SA: 61 1240 6351 1111 0011 0244 0031 
 
oraz przesłać listę mailem na adres rodzice@sp5piaseczno.pl
Prosimy o elektroniczną wersję - MS Excel, Google Sheet, MS Word, Google Docs etc. (nie skan podpisanej listy i nie pdf)
Przy każdym nazwisku powinna znajdować się informacja w którym wariancie dziecko jest ubezpieczone.
 
Warunki ubezpieczenia, polisa i procedura zgłoszenia szkody znajdują się tutaj: http://www.sp5piaseczno.pl/rodzice/polisa-nnw