Rodzice‎ > ‎Rada Rodziców‎ > ‎

Skład Rady Rodziców

W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele każdej klasy w szkole, wyłonieni w wyborach na klasowych zebraniach i wpisani do protokołu z tego zebrania. 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:
 • Przewodnicząca - Paulina Koszewska
 • Z-ca Przewodniczącej - Beata Jakimowicz
 • Z-ca Przewodniczącej - Joanna Matuszewska
 • Skarbnik - Patrycja Gliniewska
 • Sekretarz - Anna Stefańska
 • Członkini Prezydium - Katarzyna Dominiak
 • Członkini Prezydium - Anita Skibińska
 • Członek Prezydium - Wiktor Zebaczyński
 • Członek Prezydium - Marek Klok
 • Członkini Prezydium - Klaudia Łapińska
 • Członek Prezydium - Jarosław Wronowski

KOMISJA REWIZYJNA:
 • Julita Macierzyńska - Tomala
 • Monika Chmielewska
 • Agnieszka Mieszkuniec

Przedstawicielka do Rady Oświatowej:
 • Patrycja Gliniewska

Przedstawicielki do Piaseczyńskiego Porozumienia Rad Rodziców:
 • Patrycja Gliniewska
 • Beata Jakimowicz

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:     

rodzice@sp5piaseczno.pl
FB: Rada Rodziców SP 5 w Piasecznie