Harmonogram zebrań w roku szkolnym 2018/2019

3.09.2018 r. ( po rozpoczęciu roku szkolnego)- zebranie informacyjne( przekazanie dokumentacji: dane osobowe, telefony, maile, adresy, upoważnienia do odbioru, samodzielne powroty, wyprawka szkolna, plan lekcji i zajęć dodatkowych; przekazanie informacji o Statucie, WO)

I półrocze

WRZESIEŃ

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

– dzień otwarty

informacja o zagrożeniach

 

11.09.2018 r.( wt.) godz. 18:00 - kl. 1 g,h,i,j,j,k i oddziały „0”

12.09.2018 r. (śr.) godz. 17.30 kl. 1 a,b,c

12.09.2018 r. (śr.) godz. 19.00 kl. 1 d,e,f

12.09.2018 r. (śr.) godz. 18.00 kl. 7,  8 SP i 3 Gim

12.09.2018r. (śr.) godz. 18:00, kl. 2 i 3 SP

12.09.2018r. (śr.) godz. 17:30, kl. 4 a,b,c

12.09.2018r. (śr.) godz. 19.00, kl. 4 d,e,f 

13.09.2018 r. (czw.) godz. 18.00 kl. 4 g,h,i,j,k,l,m kl.5 i kl. 6

6.11.2018 r.( wt.) godz. 18:00 - kl. 1 g,h,i,j,j,k i oddziały „0”

7.11.2018 r. (śr.) godz. 19.00 kl. 1 a,b,c

7.11.2018 r. (śr.) godz. 17.30 kl. 1 d,e,f

7.11.2018 r. (śr.) godz. 18.00 kl. 7,  8 SP i 3 Gim

7.11.2018r. (śr.) godz. 18:00, kl. 2 i 3 SP

7.11.2018r. (śr.) godz. 19:00, kl. 4 a,b,c

7.11.2018r. (śr.) godz. 17.30, kl. 4 d,e,f 

8.11.2018 r. (czw.) godz. 18.00 kl. 4 g,h,i,j,k,l m  kl.5 i kl. 6

11.12.2018 r.( wt.) godz. 18:00 - kl. 1 g,h,i,j,j,k i oddziały „0”

12.12.2018 r. (śr.) godz. 17.30 kl. 1 a,b,c

12.12.2018 r. (śr.) godz. 19.00 kl. 1 d,e,f

12.12.2018 r. (śr.) godz. 18.00 kl. 7,  8 SP i 3 Gim

12.12.2018r. (śr.) godz. 18:00, kl. 2 i 3 SP

12.12.2018r. (śr.) godz. 17:30, kl. 4 a,b,c

12.12.2018r. (śr.) godz. 19.00, kl. 4 d,e,f 

13.12.2018 r. (czw.) godz. 18.00 kl. 4 g,h,i,j,k,l,m  kl.5 i kl. 6

 

 

 

II półrocze

LUTY

(podsumowanie pracy w I półroczu)

kwiecień

MAJ

– dzień otwarty

informacja zagrożeniach

 

12.02.2019 r.( wt.) godz. 18:00 - kl. 1 g,h,i,j,j,k i oddziały „0”

13.02.2019 r. (śr.) godz. 19.00 kl. 1 a,b,c

13.02.2019 r. (śr.) godz. 17.30 kl. 1 d,e,f

13.02.2019 r. (śr.) godz. 18.00 kl. 7,  8 SP i 3 Gim

13.02.2019 r. (śr.) godz. 18:00, kl. 2 i 3 SP

13.02.2019 r. (śr.) godz. 19:00, kl. 4 a,b,c

13.02.2019 r. (śr.) godz. 17.30, kl. 4 d,e,f  

14.02.2019 r. (czw.) godz. 18.00 kl. 4 g,h,i,j,k,l,m  kl.5 i kl. 6

2.04.2019 r.( wt.) godz. 18:00 - kl. 1 g,h,i,j,j,k i oddziały „0”

3.04.2019 r. (śr.) godz. 17.30 kl. 1 a,b,c

3.04.2019  r. (śr.) godz. 19.00 kl. 1 d,e,f

3.04.2019 r. (śr.) godz. 18.00 kl. 7,  8 SP i 3 Gim

3.04.2019 r. (śr.) godz. 18:00, kl. 2 i 3 SP

3.04.2019 r. (śr.) godz. 17:30, kl. 4 a,b,c

3.04.2019 r. (śr.) godz. 19.00, kl. 4 d,e,f  

4.04.2019 r. (czw.) godz. 18.00 kl. 4 g,h,i,j,k,l,m  kl.5 i kl. 6

7.05.2019 r.( wt.) godz. 18:00 - kl. 1 g,h,i,j,j,k i oddziały „0”

8.05.2019 r. (śr.) godz. 19.00 kl. 1 a,b,c

8.05.2019 r. (śr.) godz. 17.30 kl. 1 d,e,f

8.05.2019 r. (śr.) godz. 18.00 kl. 7,  8 SP i 3 Gim

8.05.2019 r. (śr.) godz. 18:00, kl. 2 i 3 SP

8.05.2019 r. (śr.) godz. 19:00, kl. 4 a,b,c

8.05.2019 r. (śr.) godz. 17.30, kl. 4 d,e,f  

9.05.2019 r. (czw.) godz. 18.00 kl. 4 g,h,i,j,k,l,m,  kl.5 i kl. 6

 

Wystawienie ocen I półrocze do 11.01.2019 r.

Wystawienie ocen proponowanych rocznych – klasy 4, 5,6,7 do 29.05.2019r. klasy 8 i 3 gimnazjum do 6.05.2018r.

Wystawienie ocen ostatecznych do 7.06.2019 r.