Harmonogram zebrań w roku szkolnym 2022/2023


I półrocze

  • 6 września 2022 r. - klasy 1-3 g.17.00
  • 7 września 2022 r. - klasy 4-8 g.17.00
  • 22 listopada 2022 r. - klasy 1-3
  • 23 listopada 2022 r. - klasy 4-8
  • 13 grudnia 2022 r. - klasy 1-3 (dzień otwarty)
  • 14 grudnia 2022 r. - informacja o zagrożeniach w klasach 4-8 (dzień otwarty)

II półrocze 

  • 28 lutego 2023 r. - zebranie podsumowujące pierwsze półrocze w klasach młodszych 
  • 1 marca 2023 r. - zebranie podsumowujące pierwsze półrocze 
  • 9 maja 2023 r. - przekazanie informacji o zagrożeniach w klasach 1-3 (zebrania) 
  • 10 maja 2023 r. - przekazanie informacji o zagrożeniach w klasach starszych (zebrania)


Wystawienie ocen I półrocze 21 stycznia, a Rada Pedagogiczna 26 stycznia 2023 r.

Wystawienie ocen rocznych proponowanych 3 czerwca 2023 r.

Wystawienie ostatecznych ocen rocznych do 17 czerwca 2023 r.