Zapraszamy Rodziców na spotkania z Wychowawcami klas (jeden opiekun), które odbędą się według ustalonego harmonogramu, w budynkach przyporządkowanych do nauki danej klasy:
  • 8 września godzina 17.00 klasy 1 - 2
  • 9 września godzina 17.00 klasy 4 - 8
  • 10 września godzina 17.00 klasy 3 oraz oddziały przedszkolne.