PLAN ZAJĘĆ 2016/2017

PLAN ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

PROWADZONEJ PRZEZ PANIĄ GRAŻYNĘ ORŁOWSKĄ

Dzień tygodnia

Godzina zajęć

Grupa uczniów

Miejsce zajęć/

SP5 ul. Szkolna 14

Poniedziałek

7.30-8.30

0b

mała sala gimnastyczna, parter

8.30-9.30

1c, 1b

s. nr 44, parter

Środa

7.30-8.30

0a

mała sala gimnastyczna, parter

8.30-9.30

1d

s. nr 44, parter

Piątek

13.30-14.30

1e

s. nr 44, parter

14.30-15.30

1a

s.nr 44, parter

15.30-16.30

0c

mała sala gimnastyczna, parter