Szkoła‎ > ‎Biblioteka‎ > ‎

Konkurs "Patron mojej szkoły"

Piaseczno, 28.08.2017r.

 

 

REGULAMIN KONKURSU „PATRON MOJEJ SZKOŁY”

 

CELE KONKURSU:

 

ü  Popularyzacja biografii K. K. Baczyńskiego

ü  Poszerzenie wiedzy na temat twórczości Patrona szkoły

ü  Rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości plastycznej i estetycznej wśród uczniów.

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

1.      Konkurs adresowany jest do uczniów z klas 0-7 Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie.

2.      Konkurs dzieli się na dwie kategorie;

      Kategoria „Jesienny bukiet dla Patrona”– przeznaczona dla uczniów klas 0-3

             Klasy 0-1 wykonują pracę konkursową farbami. Format pracy A4

             Klasy 2-3 wykonują pracę w formie papieroplastyki płaskiej. Format pracy A4

      Kategoria „Portret K. K. Baczyńskiego”- przeznaczona dla uczniów klas 4-7

             

            Klasy 4-7 wykonują portret K.K. Baczyńskiego techniką dowolną.              Format pracy A4

KRYTERIA OCENY PRACY:

ü  Samodzielność wykonania i wkład pracy autora

ü  Estetyka wykonania prac

ü  Wrażenia artystyczne

ü  Oryginalność pomysłu

Każda praca zgłoszona do konkursu powinna być czytelnie podpisana – dane autora pracy tj. imię, nazwisko i klasa. 

 

PRZEBIEG KONKURSU:

 

1.      Ogłoszenie konkursu nastąpi w dniu 2 października 2017r.

2.      Prace konkursowe należy wykonać do dnia 3 listopada 2017r. i dostarczyć do biblioteki szkolnej.

3.      Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia 15 listopada 2017r.

 

Organizatorzy konkursu: Mariola Zawadzka

Agnieszka Rosłon

Małgorzata Kajkowska

Dorota Pora-Żurawska

 

Comments