Szkoła‎ > ‎

Dyrekcja


Dyrektor Szkoły – Dariusz Nowak
Na spotkanie należy umówić się za pośrednictwem sekretariatu ul. Szkolna 14.


Wicedyrektor Szkoły – Katarzyna Szewczyk
Na spotkanie należy umówić się za pośrednictwem sekretariatu ul. Szkolna 14.
e-mail: k.szewczyk@sp5piaseczno.pl

Zakres nadzoru:
  • proces opiekuńczo-wychowawczy i dydaktyczny w oddziałach przedszkolnych oraz klasach 1-3
  • właściwa organizacja pracy świetlicy szkolnej
  • właściwa organizacja pracy biblioteki szkolnej

Wicedyrektor Szkoły – Renata Wójcik
Na spotkanie należy umówić się za pośrednictwem sekretariatu ul. Szkolna 14.
e-mail: r.wojcik@sp5piaseczno.pl

Zakres nadzoru:

  • planowanie tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych oraz organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli
  • organizacja i koordynowanie bieżącego toku działalności zespołów przedmiotowych klas 4-6

Wicedyrektor Szkoły – Dorota Marciniak
Na spotkanie należy umówić się za pośrednictwem sekretariatu ul. Orężna 3b.
e-mail: d.marciniak@sp5piaseczno.pl

Zakres nadzoru:

  • proces opiekuńczo-wychowawczy i dydaktyczny w  klasach 3
  • organizacja pracy szkoły przy ul. Orężnej

Na spotkania z Dyrekcją Szkoły prosimy umawiać 
się za pośrednictwem sekretariatu


Sekretariat szkoły ul.Szkolna 14 czynny:
 
poniedziałek - piątek 7:30-17:00
 
środa - dzień wewnętrzny (bez interesantów)
 
tel. 22 756 74 39


Sekretariat szkoły ul.Orężna 3b czynny: 
 
poniedziałek - piątek 7:30-15:30
 
piątek - dzień wewnętrzny (bez interesantów)
 
tel. 22 750 32 66