Szkoła‎ > ‎

Kadra

Rodzice/opiekunowie prawni chcący spotkać się z nauczycielami i specjalistami mogą kontaktować się z nimi bezpośrednio poprzez pocztę mailową i dziennik elektroniczny lub telefonicznie dzwoniąc do sekretariatu szkoły. 
Jednocześnie informujemy, że podczas zebrań z rodzicami, na terenie szkoły są obecni nie tylko wychowawcy klas, 
ale wszyscy nauczyciele uczący klasy oraz specjaliści

Nauczyciele


Renata Ambroziewicz
Religia
r.ambroziewicz@sp5piaseczno.pl

Aleksandra Bałakier
Edukacja wczesnoszkolna
a.balakier@sp5piaseczno.pl

Renata Berne-Babka
Edukacja wczesnoszkolna
r.berne-babka@sp5piaseczno.pl

Katarzyna Białas
Edukacja wczesnoszkolna
k.bialas@sp5piaseczno.pl

Kamil Bieńkowski
Etyka, Historia
k.bienkowski@sp5piaseczno.pl

Ewa Błażejczak
Przyroda
e.blazejczak@sp5piaseczno.pl

Ewa Chałupka
Edukacja wczesnoszkolna
e.chalupka@sp5piaseczno.pl

Anna Chełchowska
Przyroda
a.chelchowska@sp5piaseczno.pl

Aneta Chmielecka
Edukacja wczesnoszkolna
a.chmielecka@sp5piaseczno.pl

Agata Cholewa
Religia
a.cholewa@sp5piaseczno.pl

Dorota Cichocka
Edukacja wczesnoszkolna
d.cichocka@sp5piaseczno.pl

Małgorzata Czerska
Nauczyciel przedszkolny
m.czerska@sp5piaseczno.pl

Artur Czubacki
Wychowanie fizyczne
a.czubacki@sp5piaseczno.pl

Ewa Dolińska
Edukacja wczesnoszkolna
e.dolinska@sp5piaseczno.pl

Magdalena Dudek
Wychowanie fizyczne
m.dudek@sp5piaseczno.pl

Agnieszka Dymek
Edukacja wczesnoszkolna
a.dymek@sp5piaseczno.pl

Beata Dymek
Edukacja wczesnoszkolna
b.dymek@sp5piaseczno.pl

Iwona Dzik
Matematyka
i.dzik@sp5piaseczno.pl

Małgorzata Gajdak
Edukacja wczesnoszkolna
m.gajdak@sp5piaseczno.pl

Ewelina Górka
Edukacja wczesnoszkolna
e.gorka@sp5piaseczno.pl

Anna Grzegrzułka
Wychowawca świetlicy
a.grzegrzulka@sp5piaseczno.pl

Monika Har
Język angielski
m.har@sp5piaseczno.pl

Urszula Hoffman

Wychowanie fizyczne
u.hoffman@sp5piaseczno.pl

Danuta Jagnicka
Edukacja wczesnoszkolna
d.jagnicka@sp5piaseczno.pl

Paulina Jaros-Wojsa
Język angielski
p.jaros-wojsa@sp5piaseczno.pl

Małgorzata Kajkowska
Bibliotekarz, Historia
m.kajkowska@sp5piaseczno.pl

Agnieszka Kanabus
Język angielski
a.kanabus@sp5piaseczno.pl

Maja Karbownik
Język polski
m.karbownik@sp5piaseczno.pl

Ewa Karwowska
Nauczyciel przedszkolny
e.karwowska@sp5piaseczno.pl

Kinga Kęska
Wychowawca świetlicy
k.keska@sp5piaseczno.pl

Matylda Kiewicz
Edukacja wczesnoszkolna
m.kiewicz@sp5piaseczno.pl

Grażyna Klarecka-Szydziak
Edukacja wczesnoszkolna
g.klarecka-szydziak@sp5piaseczno.pl

Adrianna Klimek

Edukacja wczesnoszkolna
a.klimek@sp5piaseczno.pl

Beata Komorowska
Edukacja wczesnoszkolna, Informatyka
b.komorowska@sp5piaseczno.pl

Agnieszka Kossowska
Język angielski
a.kossowska@sp5piaseczno.pl

Aneta Kowalska
Edukacja wczesnoszkolna
a.kowalska@sp5piaseczno.pl

Anna Kozieł-Wójcik
Wychowawca świetlicy
a.koziel-wojcik@sp5piaseczno.pl

Aleksandra Kozłowska
Asystent nauczyciela
a.kozlowska@sp5piaseczno.pl

Barbara Krawczyk
Edukacja wczesnoszkolna
b.krawczyk@sp5piaseczno.pl

Barbara Kruk
Religia
b.kruk@sp5piaseczno.pl

Janusz Krzyszowski
Język angielski
j.krzyszowski@sp5piaseczno.pl

Danuta Kuczyńska
Edukacja wczesnoszkolna
d.kuczynska@sp5piaseczno.pl

Edyta Kund-Leydo
Wychowawca świetlicy
e.kund-leydo@sp5piaseczno.pl

Grażyna Kustra
Wychowawca świetlicy
g.kustra@sp5piaseczno.pl

Paulina Linowska
Wychowanie fizyczne
p.linowska@sp5piaseczno.pl

Katarzyna Łałak
Edukacja muzyczna
k.lalak@sp5piaseczno.pl

Ewa Maj
Język polski
e.maj@sp5piaseczno.pl

Anna Małecka
Informatyka
a.malecka@sp5piaseczno.pl

Iwona Mazur
Język angielski
i.mazur@sp5piaseczno.pl

Dorota Mioduszewska
Język polski
d.mioduszewska@sp5piaseczno.pl

Renata Mirosław
Edukacja wczesnoszkolna
r.miroslaw@sp5piaseczno.pl

Dorota Nizińska
Nauczyciel wspomagający
d.nizinska@sp5piaseczno.pl

Marzena Olędzka
Edukacja wczesnoszkolna
m.oledzka@sp5piaseczno.pl

Alicja Pilipczuk
Wychowanie fizyczne
a.pilipczuk@sp5piaseczno.pl

Marzena Płochocka
Wychowawca świetlicy
m.plochocka@sp5piaseczno.pl

Wanda Podgórska
Gimnastyka korekcyjna
w.podgorska@sp5piaseczno.pl

Dorota Pora-Żurawska
Plastyka
d.pora-zurawska@sp5piaseczno.pl

Magdalena Poterała
Język polski
m.poterala@sp5piaseczno.pl

Sylwia Prędkiewicz
Matematyka
s.predkiewicz@sp5piaseczno.pl

Ewa Pudlak
Język angielski
e.pudlak@sp5piaseczno.pl

Dariusz Rokicki
Wychowanie fizyczne
d.rokicki@sp5piaseczno.pl

Agnieszka Rosłon
Historia
a.roslon@sp5piaseczno.pl

Agnieszka Rucińska-Pindor
Edukacja wczesnoszkolna
a.rucinska-pindor@sp5piaseczno.pl

Ireneusz Rybak
Technika
i.rybak@sp5piaseczno.pl

Elżbieta Rybska-Dziedzic

Religia
e.rybska-dziedzic@sp5piaseczno.pl

Małgorzata Rządkowska
Edukacja wczesnoszkolna
m.rzadkowska@sp5piaseczno.pl

Violetta Rzeźnicka
Wychowawca świetlicy
v.rzeznicka@sp5piaseczno.pl

Teresa Sadowska
Przyroda, Informatyka
t.sadowska@sp5piaseczno.pl

Anna Sambierska
Muzyka
a.sambierska@sp5piaseczno.pl

Jolanta Sierkowska
Edukacja wczesnoszkolna
j.sierkowska@sp5piaseczno.pl

Magdalena Smolarczyk-Pyc
Matematyka
m.smolarczyk-pyc@sp5piaseczno.pl

Maria Socha
Nauczyciel przedszkolny
m.socha@sp5piaseczno.pl

Alicja Stankiewicz
Historia
a.stankiewicz@sp5piaseczno.pl

Małgorzata Tomaszewska
Edukacja wczesnoszkolna
m.tomaszewska@sp5piaseczno.pl

Urszula Ufnalewska
Język angielski
u.ufnalewska@sp5piaseczno.pl

Katarzyna Wanatowska
Język angielski
k.wanatowska@sp5piaseczno.pl

Ewa Wars
Religia
e.wars@sp5piaseczno.pl

Agnieszka Wasilewska
Nauczyciel wspomagający
a.wasilewska@sp5piaseczno.pl

Elżbieta Wąchała
Język polski
e.wachala@sp5piaseczno.pl

Agnieszka Wieczorek
Edukacja wczesnoszkolna
a.wieczorek@sp5piaseczno.pl

Katarzyna Zaleska
Edukacja wczesnoszkolna
k.zaleska@sp5piaseczno.pl

Mariola Zawadzka
Bibliotekarz
m.zawadzka@sp5piaseczno.pl

Aneta Zielińska
Wychowawca świetlicy
a.zielinska@sp5piaseczno.pl

Specjaliści


Diana Baranowska
Psycholog  klasy 4-6
d.baranowska@sp5piaseczno.pl

Jolanta Filipowska
Nauczyciel wspomagający
j.filipowska@sp5piaseczno.pl

Ewa Głąb
Socjoterapeuta
e.glab@sp5piaseczno.pl

Maria Grzelak
Psycholog  klasy 4-6
m.grzelak@sp5piaseczno.pl

Marzena Jarząbek-Witkowska
Pedagog oddział przedszkolny, klasy 1-3
m.jarzabek-witkowska@sp5piaseczno.pl

Agnieszka Kabić 
Rewalidacja
a.kabic@sp5piaseczno.pl

Joanna Lisik
Nauczyciel wspomagający
j.lisik@sp5piaseczno.pl

Izabela Kaczorek-Turos
Terapeuta pedagogiczny 4-6
i.kaczorek-turos@sp5piaseczno.pl

Zuzanna Pryć-Ziółkowska
Nauczyciel wspomagający, Plastyka
z.pryc-ziolkowska@sp5piaseczno.pl

Marta Pycka
Logopeda
m.pycka@sp5piaseczno.pl

Aneta Stachera
Pedagog klasy 4-6
a.stachera@sp5piaseczno.pl

Alicja Szostakowska
Terapeuta pedagogiczny
a.szostakowska@sp5piaseczno.pl

Joanna Żmudzka-Szyprzak
Logopeda, Nauczyciel wspomagający
j.zmudzka-szyprzak@sp5piaseczno.pl