Szkoła‎ > ‎Kalendarz‎ > ‎

Terminy Rad Pedagogicznych 2019/2020


Termin

Tematyka

29.08.2019 r.

15.00 – 17.00

rada pedagogiczna wprowadzająca do organizacji roku szkolnego 2019/2020, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

11.09.2018 r.

15.30 – 17.00

rada pedagogiczna zatwierdzająca organizację pracy w nowym roku szkolnym; 

Rada klasyfikacyjna I półrocze

29.01.2020 r.

15.30 – 17.30

kl. 1 - 8  

29.01.2020 r.

17.30 – 18.00

Rada zatwierdzająca klasyfikację 

29.01.2020 r.

17.30 – 19.00

Rada podsumowująca pracę w I półroczu

Rada klasyfikacyjna roczna

22.06.2020 r.

15.30

Kl. 1 - 8

22.06.2020 r.

17.30 – 18.00

Rada zatwierdzająca klasyfikację

26.08.2020 r

9.00 – 12.00

Rada podsumowująca roczną pracę  


Wystawienie ocen I półrocze 24 stycznia 2020 r.

Wystawienie ocen rocznych proponowanych 3 czerwca 2020 r.

Wystawienie ostatecznych ocen rocznych do 17 czerwca 2020 r.