Pomoc poza szkołąWykazu telefonów zaufania

Zgodnie z zadaniami Bezpiecznej Szkoły:
Punkty konsultacyjne (związane z niebezpieczeństwem w Internecie) linie pomocy dla uczniów (zgłoszenie niebezpiecznych zdarzeń w Internecie) 116 111 (TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY)
http://www.116111.pl/