Szkoła‎ > ‎

Stołówka (Orężna 3b)

ZMIANA NUMERU KONTA DO WPŁAT ZA OBIADY

Z dniem 1 lutego zmienia się Bank i nr konta do wpłat za obiady na stołówkę przy ul. Orężnej 3b

Bank Pekao S.A. nr: 
19 1240 6351 1111 0010 8770 8524

Poprzednie konto nie będzie funkcjonować, za pomyłkowe wpłaty szkoła nie odpowiada i nie ma możliwości przeksięgowań ani zwrotu.

https://docs.google.com/a/sp5piaseczno.pl/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c3A1cGlhc2Vjem5vLnBsfHd3d3xneDo3ZTE4NzYwYTgyNmQ5ZmU3


https://docs.google.com/a/sp5piaseczno.pl/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c3A1cGlhc2Vjem5vLnBsfHd3d3xneDo1NDU0NWM2NjY0NDkxZjAy

OGŁOSZENIE

Dotyczy uczniów SP 5 korzystających ze stołówki przy ul. Orężnej 3b  

Żywienie za miesiąc styczeń 2019 

  18 obiady x 4,50 zł = 81,00 zł

Bardzo proszę o zgłaszanie się do intendenta po zwrot gotówki za odliczenia nieobecności za m-c grudzień

 U W A G A !!! 

Wpłaty za obiady dokonujemy z góry maksymalnie do 12-tego dnia danego miesiąca ! 

Ponadto informujemy, że zgodnie z ustawą odsetki  za opóźnienie należne w przypadku nieterminowego uiszczenia należności naliczane będą na podstawie art.481&2 K.c.


 Konto nr. 19 1240 6351 1111 0010 8770 8524


Przelew musi zawierać prawidłową kwotę, nazwisko i imię dziecka, klasa, miesiąc i dopisek żywienie.  
(np. :Kowalska Zosia 1a styczeń żywienie) 

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie terminu wpłat !!!

Nieobecności na obiadach należy zgłaszać do godz.9:00 danego dnia
na nr.tel. 22 750 32 66 lub e-mail e.ciborek@sp5piaseczno.pl
ewentualnie osobiście u intendenta szkoły.