Szkoła‎ > ‎

Stołówka (Orężna 3b)

https://docs.google.com/a/sp5piaseczno.pl/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c3A1cGlhc2Vjem5vLnBsfHd3d3xneDo3ZTE4NzYwYTgyNmQ5ZmU3


https://docs.google.com/a/sp5piaseczno.pl/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c3A1cGlhc2Vjem5vLnBsfHd3d3xneDo1NDU0NWM2NjY0NDkxZjAy

OGŁOSZENIE

Dotyczy uczniów SP 5 korzystających ze stołówki przy ul. Orężnej 3b  

Żywienie za m-c listopad 2018

 

  19 obiady x 4,50 zł = 85,50 zł

 U W A G A !!! 

Wpłaty za obiady dokonujemy z góry maksymalnie do 12-tego dnia danego miesiąca ! 

Ponadto informujemy, że zgodnie z ustawą odsetki  za opóżnienie należne w przypadku nieterminowego uiszczenia należności naliczane będą na podstawie art.481&2 K.c.

 

 Konto nr. 49 2490 0005 0000 4600 8664 9644

     

Przelew musi zawierać prawidłową kwotę, nazwisko i imię dziecka, klasa, miesiąc i dopisek żywienie.  (np. :Kowalska Zosia 1a listopad żywienie) 


Nieobecność na obiedzie jednorazową bądź dłuższą należy zgłaszać 
pod nr. 22 750-32-66 lub e-mail: e.ciborek@sp5piaseczno.pl
do godz. 9-tej danego dnia.