Szkoła‎ > ‎

Stołówka (Orężna 3b)

ZMIANA NUMERU KONTA DO WPŁAT ZA OBIADY

Z dniem 1 lutego zmienia się Bank i nr konta do wpłat za obiady na stołówkę przy ul. Orężnej 3b

Bank Pekao S.A. nr: 
19 1240 6351 1111 0010 8770 8524

Poprzednie konto nie będzie funkcjonować, za pomyłkowe wpłaty szkoła nie odpowiada i nie ma możliwości przeksięgowań ani zwrotu.

https://docs.google.com/a/sp5piaseczno.pl/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c3A1cGlhc2Vjem5vLnBsfHd3d3xneDo3ZTE4NzYwYTgyNmQ5ZmU3


https://docs.google.com/a/sp5piaseczno.pl/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c3A1cGlhc2Vjem5vLnBsfHd3d3xneDo1NDU0NWM2NjY0NDkxZjAy

OGŁOSZENIE

Dotyczy uczniów SP 5 korzystających ze stołówki przy ul.Orężnej 3b  

Wpłata za obiady za miesiąc czerwiec 2019 r. wynosi 12 x 4,50 zł = 54,00 zł
można ją dokonać tylko przelewem na konto Szkoły Podstawowej nr 5 Piaseczno
ul. Orężna 3b

19 1240 6351 1111 0010 8770 8524

Wpłaty za obiady dokonujemy z góry maksymalnie do 12-tego dnia danego miesiąca! 

Ponadto informujemy, że zgodnie z ustawą odsetki za opóźnienie należne w przypadku nieterminowego uiszczenia należności naliczane będą na podstawie art.481&2 K.c.

UWAGA !!!
Klasy nieobecne ze względu na wycieczki płacą mniej – 49,50 zł
tj. kl. 0a, 0b, 0c ,1g ,1h.
Ponadto, z uwagi na koniec roku szkolnego proszę o kontakt rodziców z intendentem, gdyż są różnice w płatnościach. Zarówno nadpłaty jak i niedopłaty które musimy wyzerować.

Przelew musi zawierać prawidłową kwotę, nazwisko i imię dziecka, klasa, miesiąc i dopisek żywienie. (np. :Kowalska Zosia 1a listopad żywienie)

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie terminu wpłat!!!


Nieobecności na obiadach należy zgłaszać do godz.9.00 danego dnia

Na nr.tel. 22 750 32 66 lub e-mail e.ciborek@sp5piaseczno.pl
Ewentualnie osobiście u intendenta szkoły.