Szkoła‎ > ‎

Stołówka (Orężna 3b)

https://docs.google.com/a/sp5piaseczno.pl/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c3A1cGlhc2Vjem5vLnBsfHd3d3xneDo3ZTE4NzYwYTgyNmQ5ZmU3


https://docs.google.com/a/sp5piaseczno.pl/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c3A1cGlhc2Vjem5vLnBsfHd3d3xneDo1NDU0NWM2NjY0NDkxZjAy

OGŁOSZENIE

Dotyczy uczniów SP 5 korzystających ze stołówki przy ul. Orężnej 3b  


KARTY ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY na rok szkolny 2018/2019
należy wypełnić i oddać jedynie w dniu 03 września 2018


W stołówce SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR.5 przy ul. Szkolnej 14 będzie rozdawać i przyjmować wypełnione karty zgłoszeniowe ucznia  intendent szkoły z ul. Orężnej 3b

 w godzinach. 8.00 - 11.00

 Płatność za wrzesień 2018 r.

18 obiadów x 4,50 zł = 81,00 zł


 Wpłaty za obiady należy dokonać  jedynie  przelewem

w dniach 01.09.2018 - 12.09.2018   

Po terminie będą naliczane ustawowe odsetki art.481 &2KC

 

 Konto nr. 49 2490 0005 0000 4600 8664 9644

     

Przelew musi zawierać prawidłową kwotę, nazwisko i imię dziecka, klasa, miesiąc i dopisek żywienie.  (np. :Kowalska Zosia 1a listopad żywienie) 


Pierwszy obiad wydany będzie 05.09.2018 (uczniom z wypełnionymi kartami obiadowymi)  


Nieobecność na obiedzie jednorazową bądź dłuższą należy zgłaszać 
pod nr. 22 750-32-66 lub e-mail: e.ciborek@sp5piaseczno.pl
do godz. 9-tej danego dnia.