Szkoła‎ > ‎

Stołówka (Sikorskiego 20)

Płatność za obiady we wrześniu to 18x4,50 zł = 81,00 zł

Informujemy, że opłaty za obiady w budynku przy ulicy Sikorskiego 20 należy uiszczać na konto:
10 1240 6351 1111 0010 8770 8104 
(proszę nie wpłacać na konto dotyczące ulicy Szkolnej)
podając imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Przelewy należy dokonać od 1 do 12 danego miesiąca. 
Po terminie będą naliczane ustawowe odsetki art. 481 § 2 K.c. 

Posiłki od czwartku - otrzymują tylko osoby, które dostarczyły karty zgłoszeniowe.

Odwoływanie obiadów pod numerem telefonu 22 737 06 36 wew.16