Szkoła‎ > ‎

Stołówka (Sikorskiego 20)Proszę o złożenie kart zgłoszeniowych na obiady dzieci uczęszczających na stołówkę przy ul.Sikorskiego 20 w dniach 1, 2, 3 września 2020 r.

Całkowity koszt obiadów za grudzień wynosi 16 x 4,50 zł = 72,00 zł

Proszę nie zaokrąglać kwoty - wpłacać tyle ile podano.

Informujemy, że opłaty za obiady w budynku przy ulicy Sikorskiego 20 należy uiszczać na konto:
10 1240 6351 1111 0010 8770 8104 
podając imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
(Przypominamy, że budynki Szkolna i Sikorskiego mają inne numery konta. Proszę pamiętać o wpłatach na właściwe konto.)

Przelewy należy dokonać od 1 do 12 danego miesiąca. 
Po terminie będą naliczane ustawowe odsetki art. 481 § 2 K.c. 


Odwoływanie obiadów pod numerem telefonu 22 737 06 36 wew.16