Szkoła‎ > ‎

Stołówka (Sikorskiego 20)

Uprzejmie informuję, że nadpłata za obiady za miesiąc marzec zostanie zwrócona we wrześniu. W jakiej formie jeszcze nie wiadomo (albo w formie gotówkowej w szkole, albo przelewem na konto).

Całkowity koszt obiadów za marzec wynosi 22 x 4,50 zł = 99,00 zł

Proszę nie zaokrąglać kwoty - wpłacać tyle ile podano.

Informujemy, że opłaty za obiady w budynku przy ulicy Sikorskiego 20 należy uiszczać na konto:
10 1240 6351 1111 0010 8770 8104 
podając imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
(Przypominamy, że budynki Szkolna i Sikorskiego mają inne numery konta. Proszę pamiętać o wpłatach na właściwe konto.)

Przelewy należy dokonać od 1 do 12 danego miesiąca. 
Po terminie będą naliczane ustawowe odsetki art. 481 § 2 K.c. 


Odwoływanie obiadów pod numerem telefonu 22 737 06 36 wew.16