Szkoła‎ > ‎

Stołówka (Szkolna 14)

ZMIANA NUMERU KONTA DO WPŁAT ZA OBIADY

Z dniem 1 lutego zmienia się Bank i nr konta do wpłat za obiady na stołówkę przy ul. Szkolnej 14

Bank Pekao S.A. nr: 
82 1240 6351 1111 0010 8770 7875

Poprzednie konto nie będzie funkcjonować, za pomyłkowe wpłaty szkoła nie odpowiada i nie ma możliwości przeksięgowań ani zwrotu.

https://docs.google.com/a/sp5piaseczno.pl/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c3A1cGlhc2Vjem5vLnBsfHd3d3xneDo2ZDdhOTA2ZGU3YmUxNzI1


https://docs.google.com/a/sp5piaseczno.pl/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c3A1cGlhc2Vjem5vLnBsfHd3d3xneDo1NDU0NWM2NjY0NDkxZjAy

OGŁOSZENIE

Dotyczy uczniów SP 5 korzystających ze stołówki przy ul.Szkolnej 14

Cała opłata za obiady za miesiąc czerwiec 2019 r. wynosi 12 x 4,50zł = 54,00 zł

Proszę o pomniejszenie wpłaty o planowane wycieczki jedno i kilkudniowe lub uzgodnić kwotę z Intendentem.
 
W czerwcu nie przyjmujemy pojedynczych odpisów.

Opłatę można dokonać tylko przelewem na konto Szkoły Podstawowej nr 5 Piaseczno 
ul. Szkolna 14 

82 1240 6351 1111 0010 8770 7875 

Przelewy należy dokonać od 1 do 12 danego miesiąca. 
Po terminie będą naliczane ustawowe odsetki art. 481 § 2 K.c.

Wpisujemy nazwisko, imię i klasę dziecka 

Do godziny 9.00 można odwoływać obiady telefonicznie lub mailowa m.kulak@sp5piaseczno.pl


Telefon 22 735 03 47,          22 756 74 39 w 28