Szkoła‎ > ‎

Stołówka (Szkolna 14)

https://docs.google.com/a/sp5piaseczno.pl/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c3A1cGlhc2Vjem5vLnBsfHd3d3xneDo3ZWUxNjk4MjU0ZjIyZTZi


https://docs.google.com/a/sp5piaseczno.pl/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c3A1cGlhc2Vjem5vLnBsfHd3d3xneDo1NDU0NWM2NjY0NDkxZjAy

OGŁOSZENIE

Proszę o złożenie kart zgłoszeniowych na obiady dzieci uczęszczających na stołówkę przy ul.Szkolnej 14 w dniach 1, 2, 3 września 2020 r.

Całkowity koszt obiadów

Opłatę można dokonać tylko przelewem na konto Szkoły Podstawowej nr 5 Piaseczno 
ul. Szkolna 14 

82 1240 6351 1111 0010 8770 7875 

Przelewy należy dokonać od 1 do 12 danego miesiąca. 
Po terminie będą naliczane ustawowe odsetki art. 481 § 2 K.c.

Wpisujemy nazwisko, imię i klasę dziecka 

Kontakt z intendentem
telefon 22 735 03 47 lub 22 756 74 39 w. 28 
e-mail: w.pakos@sp5piaseczno.pl