Szkoła‎ > ‎

Stołówka (Szkolna 14)

https://docs.google.com/a/sp5piaseczno.pl/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c3A1cGlhc2Vjem5vLnBsfHd3d3xneDo2ZDdhOTA2ZGU3YmUxNzI1


https://docs.google.com/a/sp5piaseczno.pl/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c3A1cGlhc2Vjem5vLnBsfHd3d3xneDo1NDU0NWM2NjY0NDkxZjAy

OGŁOSZENIE

Dotyczy uczniów SP5 korzystających ze stołówki przy ul. Szkolnej 14  


Wpłata  za obiady  za   miesiąc  listopad   2018 r.  wynosi 20 x 4,50zł = 90,00  

 można ją dokonać tylko przelewem na konto Szkoły Podstawowej nr 5 Piaseczno ul. Szkolna 14

  62 2490 0005 0000 4600 9140 1052

Przelewy należy dokonać  od 1 do 12  danego miesiąca.

Po terminie będą naliczane ustawowe odsetki art. 481 § 2 K.c.

Proszę o uzgodnienie wpłat ,uwzględniając odpisy


Wpisujemy nazwisko, imię i klasę dziecka

Do godziny 9.00 można odwoływać obiady telefonicznie lub mailowa    m.kulak@sp5piaseczno.pl

 

Telefon 22 735 03 47          22 756 74 39 w 28