Szkoła‎ > ‎

Stołówka (Szkolna 14)

ZMIANA NUMERU KONTA DO WPŁAT ZA OBIADY

Z dniem 1 lutego zmienia się Bank i nr konta do wpłat za obiady na stołówkę przy ul. Szkolnej 14

Bank Pekao S.A. nr: 
82 1240 6351 1111 0010 8770 7875

Poprzednie konto nie będzie funkcjonować, za pomyłkowe wpłaty szkoła nie odpowiada i nie ma możliwości przeksięgowań ani zwrotu.

https://docs.google.com/a/sp5piaseczno.pl/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c3A1cGlhc2Vjem5vLnBsfHd3d3xneDo2ZDdhOTA2ZGU3YmUxNzI1


https://docs.google.com/a/sp5piaseczno.pl/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c3A1cGlhc2Vjem5vLnBsfHd3d3xneDo1NDU0NWM2NjY0NDkxZjAy

OGŁOSZENIE

Dotyczy uczniów SP5 korzystających ze stołówki przy ul. Szkolnej 14  


Wpłata  za obiady  za miesiąc  styczeń 2019 r.  wynosi                  18 x 4,50zł = 81,00zł


 można ją dokonać tylko przelewem na konto Szkoły Podstawowej nr 5 Piaseczno ul. Szkolna 14

  82 1240 6351 1111 0010 8770 7875

Przelewy należy dokonać  od 1 do 12  danego miesiąca.

Po terminie będą naliczane ustawowe odsetki art. 481 § 2 K.c.

Proszę o uzgodnienie wpłat ,uwzględniając odpisy


Wpisujemy nazwisko, imię i klasę dziecka

Do godziny 9.00 można odwoływać obiady telefonicznie lub mailowa    m.kulak@sp5piaseczno.pl

 

Telefon 22 735 03 47          22 756 74 39 w 28