Uczniowie‎ > ‎

E-twinning

Co to jest e-twinning?


E-twinning to bezpłatna internetowa platforma dla nauczycieli służąca do wymiany informacji pomiędzy uczniami oraz nauczycielami z różnych krajów, która działa w Europie od 2005 roku. Poprzez uczestniczenie w programie e-twinning uczniowie uczą się o innych kulturach, rozwijają wiedzę z różnych przedmiotów oraz podnoszą swoje kompetencje językowe. Mogą zawiązywać również nowe przyjaźnie z uczniami z innych krajów poprzez użycie nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych. Uczniowie z nauczycielem tworzą różnego rodzaju projekty związane z danym przedmiotem lub z kulturą kraju i umieszczają je na specjalnej platformie służącej do wymiany informacji.


Jak to działa?


Na terenie naszej szkoły raz w tygodniu odbywają się zajęcia e-twinning dla uczniów klas 4-6. W trakcie spotkań uczniowie przy pomocy nauczyciela przygotowują materiały w ramach projektu kulturowego „My country, your country”.


Termin zajęć: piątki godz. 16.55-17.40


Miejsce zajęć: SP 5 ul. Szkolna 14


Zapraszamy uczniów chętnych do wzięcia udziału w zajęciach.