Uczniowie‎ > ‎

Samorząd Uczniowski
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego klas 4-6:

p. Magdalena Dudek, p. Alicja Wójcik


 
Przewodnicząca Samorządu Szkolnego:
 
Pola Ostapińska 


Zastępca:  Szymon Frączek 

Sekretarz: Katarzyna Domżała
 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Plan Samorządu Uczniowskiego
Zebrania szkolnego Samorządu Uczniowskiego 2019/2020
odbywają się we środy na pierwszej długiej przerwie
o godz. 12:25 w sali nr 10.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYNIKI WYBORÓW NA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOŁY

opublikowane: 3 paź 2019, 22:37 przez Alicja Wójcik   [ zaktualizowane 3 paź 2019, 22:40 ]

  W dniu 1.10.2019 odbyły się  wybory na Przewodniczącego Szkoły. Głosować można było na jednego spośród trzech kandydatów : Katarzynę Domżała uczennicę klasy 5i, Polę Ostapińską uczennicę klas 6i oraz Szymona Frączka ucznia klasy 6b. W głosowaniu wzięli udział wszyscy uczniowie klas piątych i szóstych oraz nauczyciele.  Ogółem 419 osób.

Wynik głosowania przedstawia się następująco:
  1. Pola Ostapińska - 204 głosy
  2. Szymon Frączek - 144 głosy
  3. Katarzyna Domżała - 63 głosy 
  4. głosy nieważne - 8 
Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020 została Pola Ostapińska, zastępcą Szymon Frączek a sekretarzem Katarzyna Domżała.


Pierwsze spotkanie - informacje o wyborach na przewodniczącego Szkoły

opublikowane: 11 wrz 2019, 03:10 przez Alicja Wójcik   [ zaktualizowane 11 wrz 2019, 03:15 ]

    


PIERWSZE SPOTKANIE SAMORZĄDU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
11.09.2019
  1. Przedstawienie planu pracy  Samorządu Uczniowskiego.
  2. Omówienie procedury wyboru Przewodniczącego Szkoły. 
       Aby móc startować na przewodniczącego Szkoły należy:

            - być uczniem klasy 5 lub 6 którzy w ubiegłym roku szkolnym otrzymali na koniec roku minimum ocenę dobrą
            - zebrać minimum 30 podpisów popierających kandydaturę oraz podpis wychowawcy zatwierdzający prawo startu w                 wyborach. Dostarczyć listę do dnia 18.09.2019 do opiekunów Samorządu. 
            - przedstawić miniprogram na zebraniu Samorządu Uczniowskiego w dniu 25.09.2019 


W dniu 20.09.2019 na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszona lista zatwierdzonych kandydatów na Przewodniczącego.

Ważne daty
23.09 - 26.09.2018 r. - kampania wyborcza kandydatów
27.09-30.09.2018 r. - cisza wyborcza

01.10.2019 r. - WYBORY 

1-2 of 2