Uczniowie‎ > ‎

Samorząd UczniowskiOpiekunowie Samorządu Uczniowskiego klas 4-6:

p. Magdalena Dudek, p. Jolanta Czyż, p. Alicja Wójcik


 
Przewodnicząca Samorządu Szkolnego:
 

        Anna Wawer


Zastępca: Maciej Osiński 

Sekretarz: Kamila Jabłońska
 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Plan Samorządu Uczniowskiego
Zebrania szkolnego Samorządu Uczniowskiego 2018/2019
odbywają się w piątki na pierwszej długiej przerwie
o godz. 12:10 w sali nr 5.
Zobacz obraz źródłowy

                                                                                            Samorząd Uczniowski


Konkurs "Nauczyciel też był uczniem"

W dniach 09.-12.10.2018 zostanie przeprowadzony konkurs "Nauczyciel też był uczniem". 
Konkurs będzie polegać na dopasowaniu nazwisk do zdjęć nauczycieli  z dzieciństwa. Zdjęcia nauczycieli wywieszone są w gablocie samorządu przy wejściu do świetlicy szkolnej. Wypełnione i podpisane kartki należy oddawać do opiekunów SU do dnia 12.10.2018. Ogłoszenie wyników konkursu w dniu 15.10.2018.      

                                            ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE
08.10.2018 WYBORY NA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOŁY


    W dniu dzisiejszym odbyły się wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019.  Komisja skrutacyjna w składzie: opiekunowie SU- Alicja Wójcik, Magdalena Dudek oraz przedstawiciele uczniów- Baranowski Wiktor kl. 5 K, Buczek Aleksandra kl. 6 G dokonali zliczenia głosów. Wydano 624 karty do głosowania, oddano 605 głosów ważnych a 19 uznano za nieważne

Rozkład głosów:

  1. Wawer Anna - 181
  2. Osiński Maciej - 125
  3. Jabłońska Kamila - 107
  4. Śmiałek Piotr - 100
  5. Poninkiewicz Jakub - 55
  6. Jambrzycka Oliwia - 35
  7. Jankowska Zofia - 21
SPRAWY BIEŻĄCE

LISTA KANDYDATÓW NA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W PIASECZNIE
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


                 1.   Maciej Osiński 5k
                 2.  Zofia Jankowska 5g
                 3.  Jakub Poninkiewicz 5n
                 4.  Kamila Jabłońska 6c
                 5.  Anna Wawer 6c
                 6.  Oliwia Jambrzycka  5g
                  
    PIERWSZE SPOTKANIE SAMORZĄDU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
21.09.2018
  1. Przedstawienie planu pracy  Samorządu Uczniowskiego.
  2. Omówienie procedury wyboru Przewodniczącego Szkoły. 
       Aby móc startować na przewodniczącego Szkoły należy:

            - być uczniem klasy 5 lub 6 którzy w ubiegłym roku szkolnym otrzymali na koniec roku minimum ocenę dobrą
            - zebrać minimum 30 podpisów popierających kandydaturę oraz podpis wychowawcy zatwierdzający prawo startu w                 wyborach. Dostarczyć listę do dnia 28.09.2018 do opiekunów Samorządu. 
            - przedstawić miniprogram na zebraniu Samorządu Uczniowskiego w dniu 28.09.2018


W dniu 1.10.2018 na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszona lista zatwierdzonych kandydatów na Przewodniczącego.

Ważne daty
02.10 - 03.10.2018 r. - kampania wyborcza kandydatów

04.10-05.10.2018 r. - cisza wyborcza

08.10.2018 r. - WYBORY