Uczniowie‎ > ‎Samorząd Uczniowski‎ > ‎

Pierwsze spotkanie - informacje o wyborach na przewodniczącego Szkoły

opublikowane: 11 wrz 2019, 03:10 przez Alicja Wójcik   [ zaktualizowane 11 wrz 2019, 03:15 ]
    


PIERWSZE SPOTKANIE SAMORZĄDU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
11.09.2019
  1. Przedstawienie planu pracy  Samorządu Uczniowskiego.
  2. Omówienie procedury wyboru Przewodniczącego Szkoły. 
       Aby móc startować na przewodniczącego Szkoły należy:

            - być uczniem klasy 5 lub 6 którzy w ubiegłym roku szkolnym otrzymali na koniec roku minimum ocenę dobrą
            - zebrać minimum 30 podpisów popierających kandydaturę oraz podpis wychowawcy zatwierdzający prawo startu w                 wyborach. Dostarczyć listę do dnia 18.09.2019 do opiekunów Samorządu. 
            - przedstawić miniprogram na zebraniu Samorządu Uczniowskiego w dniu 25.09.2019 


W dniu 20.09.2019 na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszona lista zatwierdzonych kandydatów na Przewodniczącego.

Ważne daty
23.09 - 26.09.2018 r. - kampania wyborcza kandydatów
27.09-30.09.2018 r. - cisza wyborcza

01.10.2019 r. - WYBORY 
Comments